Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Hadeland videregående skole - Undervisningsstilling i elektro og datateknologi

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse 

Hadeland videregående skole har ledig inntil 100 % undervisningsstilling i elektro- og datateknologi fra 1. august 2023

Vi søker deg som

 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • bygger gode relasjoner med ungdom
 • har gode fagkunnskaper
 • formidler fagstoff på en konkret og enkel måte
 • bidrar aktivt i fagteam og i skolens utviklingsarbeid
 • samarbeider godt i fagteam
 • ønsker å videreutvikle faget, didaktikken og skolen
 • reflekterer rundt egen praksis
 • evne til å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for alle elever

Vi tilbyr

 • en stor og god arbeidsplass i fylkeskommunen
 • godt lærings- og arbeidsmiljø
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • flotte undervisningslokaler på en moderne skole
 • interessante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • samarbeid med kollegaer i andre fagteam og avdelinger
 • gode velferdstilbud
 • "grønn" kantine med bra utvalg
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100 % fast stilling som faglærer på avdeling for Elektro og datateknologi
 • ledig fra 1. august 2023
 • arbeidssted Gran

Ønskede kvalifikasjoner

 • praktisk erfaring og fagbrev fra bransjen (elektrikerer/energimontør/tavlemontør/automatiker)
 • undervisningskompetanse på videregående skole innenfor Elektro og datateknologi
 • gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • praktisk-pedagogisk utdanning
 • beherske ulike metoder og opplæringsarenaer
 • nødvendig didaktisk og pedagogisk kompetanse til å møte alle typer elever
 • kompetanse i pedagogisk bruk av IKT
 • god klasseledelse

Kvalifikasjonskrav

 • praktisk pedagogisk utdanning     
 • personer med fagbrev, men uten høyskole-/lærerutdanning oppfordres til å søke, og kan vurderes å tilsettes på særskilte vilkår

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.