Hadeland videregående skole - Undervisningsstilling i tysk (engasjement)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Hadeland videregående skole har ledig inntil 42 % engasjement i undervisningsstilling i tysk fra 1. januar 2022.

Vi søker deg som

 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • bygger gode relasjoner med ungdom
 • er en tydelig klasseleder
 • har gode fagkunnskaper
 • formidler fagstoff på en konkret og enkel måte
 • bidrar aktivt i fagteam og i skolens utviklingsarbeid
 • samarbeider godt i fagteam
 • ønsker å videreutvikle faget, didaktikken og skolen
 • reflekterer rundt egen praksis
 • evne til å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for alle elever

Vi tilbyr

 • en stor og god arbeidsplass i fylkeskommunen
 • godt lærings- og arbeidsmiljø
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • flotte undervisningslokaler på en moderne skole
 • interessante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • samarbeid med kollegaer i andre fagteam og avdelinger
 • gode velferdstilbud
 • "grønn" kantine med bra utvalg
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 42 % engasjement i tysk
 • engasjementet gjelder fra 1. januar 2022 
 • det er i tillegg behov for timelærer allerede fom 18. oktober 2021
 • Undervisningen er lagt til studiespesialiserende- og studieforberedende utdanningsprogram, vg1 og vg2

Arbeidsoppgaver

 • undervise på Vg1 og Vg2

Kvalifikasjoner

 • godkjent utdanning for å undervise i faget tysk
 • gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • beherske ulike metoder og opplæringsarenaer
 • kompetanse i pedagogisk bruk av IKT
 • god klasseledelse 

Ønskede egenskaper 

 • skolen ønsker en person som har tålmodighet og er fleksibel i møte med ungdommers ulike utfordringer
 • evne til å motivere elever til innsats på verksteder og klasserommet
 • tydelig voksen som setter nødvendige rammer og struktur for elevene
 • positive forventninger til elevene og fremstår som god rollemodell både faglig og sosialt

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.