Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hadeland videregående skole - Undervisningsstilling i teknikk og industriell produksjon/industriteknologi

Beskrivelse

Hadeland videregående skole har ledig fast undervisningsstilling innen teknikk og industriell produksjon/industriteknologi fra 01.10.2020.
Stillingen er i stor grad knyttet til undervisning av elever som har behov for spesialundervisning. 

Vi søker deg som

 • har evne til å bygge relasjoner med ungdom som har ulike behov for tettere oppfølging
 • evner å skape et positivt læringsmiljø og skape trygge forutsigbare rammer for elevene
 • evner å motivere elevene til arbeidsinnsats og læring
 • evner å gjøre gode etiske refleksjoner og ta avgjørelser basert på disse vurderingene
 • kan ta elevens perspektiv og bidra til positive løsninger faglig og sosialt
 • er fleksibel, har gode evner til samarbeid og står for en delingskultur

Vi tilbyr

 • en spennende arbeidsplass med mange muligheter
 • godt arbeidsmiljø
 • et spesialpedagogisk tverrfaglig team
 • en elevtjeneste som jobber systematisk med skolens psyko-sosiale miljø og som støttefunksjon for lærere
 • veiledningstjeneste
 • gode utviklingsmuligheter
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100% fast 
 • arbeidssted er Gran

Arbeidsoppgaver

 • undervisningsstilling for elever med rett til spesialundervisning og på avdeling teknikk og indiustriell produksjon/industriteknologi 

Kvalifikasjoner

 • søker må godkjent faglærerutdanning eller yrkesfaglærerutdanning eller fagbrev og PPU-Y innenfor fagområdene TIP/INT
 • søkere som ikke har godkjent lærerkompetanse vil få kontrakt på vilkår, dvs anstettelse med tidsrom for påbegynt og fullført utdanning 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.