Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Hadeland videregående skole-Tilkallingsvikarer-åpen søknad

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

 

Vil du bli vår nye tilkallingsvikar?

Hadeland videregående skole har behov for tilkallingsvikarer som kan undervise innenfor fellesfag på studieforberedende og yrkesfaglige programområder, på alle trinn. Dette gjelder blant annet språkfag (norsk, engelsk og fremmedspråk som tysk, spansk og fransk), realfag (matematikk, naturfag, geografi og programfag som kjemi, fysikk, biologi og IT) og samfunnsfag (religion, historie, og eventuelt andre programfag)

Det er også behov for tilkallingsvikarer innenfor programfag på ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

På Hadeland videregående skole har vi disse utdanningsprogrammene:

 • Bygg og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Helsearbeiderfag med studiekompetanse
 • Idrettsfag
 • Medier og kommunikasjon
 • Musikk, dans og drama
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag
 • Studiespesialisering
 • Påbygging til generell studiekompetanse

Hvis du er lærerstudent eller under utdanning innenfor pedagogiske fag, kan dette være en god mulighet til å bli bedre kjent med elevene på Hadeland videregående skole. Som tilkallingsvikar vil du få en variert arbeidshverdag, hvor man på kort tid må finne gode løsninger.

Vi vil også ha behov for flere vakter til prøver, fagdager og eksamensperioden på våren, og oppfordrer de som kan tenke seg slike arbeidsoppgaver om å søke på denne stillingen.

Vi søker deg som

 • har mulighet til å stille som vikar/vakt på kort varsel
 • har en interesse for fag og læring i fellesskap
 • er fleksibel og tilgjengelig
 • har evne til å føre god dialog med eleever, kollegaer og leder
 • har god kompetanse i å bygge relasjoner, er raus og varm i møte med elever i alle aldre, fra ulike bakgrunner

Vi tilbyr

 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • åpen søknad som tilkallingsvikar/vakt med kompetanse innenfor flere fellesfag på studieforberedende og yrkesfaglige programområder
 • er søknaden relevant, vil du bli kontaktet

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, forberede og gjennomføre undervisning i ulike trinn
 • revidere andres opplegg eller utarbeide egne opplegg for undervisning
 • samarbeide godt med faglærere du vikarierer for
 • ha tett dialog med nærmeste leder
 • elevoppfølging, både sosialt og faglig
 • vurdering og karaktersetting hvis nødvendig
 • vakt på prøver, hele dager og i eksamensperoden

Kvalifikasjonskrav tilkallingsvikar

 • undervisningskompetanse
 • kompetanse i fag/fagbrev i aktuelle fag
 • tidligere erfaring med å jobbe med barn/ungdom
 • gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig

Ønskede egenskaper tilkallingsvikar/vakt

 • tålmodighet og fleksibel i møte med elevers ulike utfordringer
 • er en tydelig voksen som setter nødvendige rammer og struktur for elevene
 • har positive forventninger til elevene og fremstår som en god rollemodell
 • gode samarbeidsevner
 • er fleksibel og tilgjengelig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.