Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Hadeland videregående skole - Tilkallingsvikar innen Teknologi- og industrifag og Bygg og anleggsteknikk.

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Vil du bli vår nye tilkallingsvikar? Hadeland videregående skole har for tiden et vikarbehov på flere utdanningsprogram. Vi ønsker lærere som kan undervise innenfor programfag på Teknologi- og industrifag og Bygg og anleggsteknikk.

TIF (tidligere TIP) utdanner i hovedsak bil- og industrimekanikere, men våre elever har muligheter til å ta et bredt spekter av fagbrev. Etterspurt kompetanse er: Sveising, mekanikk på lette kjøretøy, CNC, manuell maskinering og 3D-printing.

BYGG har i likhet med TIF, et bredt VG1 løp som gjør det mulig for våre elever å velge en rekke utdanningsprogram på VG2 og ulike fagbrev. Det vanligste er tømrerfagbrevet, som også er vårt utdanningsprogram på VG2. Etterspurt kompetanse er: Betongarbeid, bygningsfysikk, teknisk tegning og tømrerfaget som helhet.

Hvis du er lærerstudent eller under utdanning innenfor pedagogiske fag, kan dette være en god mulighet til å bli bedre kjent med elevene på Hadeland videregående skole. Som tilkallingsvikar vil du få en variert arbeidshverdag, hvor man på kort tid må finne gode løsninger.

Vi vil også ha behov for flere vakter til prøver, fagdager og eksamensperioden på våren, og oppfordrer de som kan tenke seg slike arbeidsoppgaver om å søke på denne stillingen.

Vi søker deg som

 • har en interesse for fag og læring i felleskap
 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • er en tydelig klasseleder som bygger gode relasjoner med ungdom
 • tilpasser undervisningen til utdanningsprogram, klasse og elev
 • er fleksibel, løsningsorientert og samarbeider godt
 • reflekterer rundt egen praksis

Vi tilbyr

 • en stor og god arbeidsplass i fylkeskommunen
 • et godt, bredt og spennende lærings- og arbeidsmiljø
 • flotte undervisningslokaler på en moderne og spennende skole
 • gode velferdstilbud
 • "Grønn" kantine med bra utvalg
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • tilkallingsvikar med kompetanse innenfor fag på studieforberedende og yrkesfaglig programområde
 • er søknaden din relevant, vil du bli kontaktet
 • stillingskode avhengig av utdanning og erfaring jf. lov og avtaleverk

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, forberede og gjennomføre undervisning
 • revidere og utarbeide egne opplegg for undervisning
 • tett oppfølging av elevene, både sosialt og faglig
 • vurdering og karaktersetting

Kvalifikasjonskrav

 • undervisningskompetanse i aktuelle fag
 • tidligere erfaring med å jobbe med barn/ungdom

Ønskede kvalifikasjoner

 • praktisk pedagogisk utdanning, enten fullført eller påbegynt
 • fagbrev i aktuelle yrkesfag
 • tydelig voksen som setter rammer og struktur for elevene
 • har positive forventninger til elevene og fremstår som en god rollemodell
 • gode samarbeidsevner 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.