Detaljer


Hadeland videregående skole - Konsulent

Beskrivelse

Hadeland videregående skole har ledig 100 % fast stilling som konsulent med tiltredelse etter avtale.

 Vi søker deg som

 • vil være med å styrke fagområdet økonomi og vårt administrative team.
 • har god kunnskap innenfor økonomifaget
 • er flink til å bruke digitale verktøy innen kontoradministrasjon og regnskap/økonomi
 • har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig
 • er strukturert, systematisk og nøyaktig og er serviceinnstilt, lydhør og fleksibel
 • har god arbeidskapasitet og liker både å jobbe selvstendig og som en del av et team
 • tar initiativ, ser muligheter og gjennomfører
 • ønsker å utgjøre en forskjell for både elever og kollegaer ved skolen

 Vi tilbyr

 • en interessant, trivelig og variert jobb i et godt arbeidsmiljø
 • gode muligheter for påvirkning og egenutvikling
 • flotte lokaler og sunn kantine
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Om stillingen

 • 100 % fast stilling i skolens Servicetorg
 • stillingen rapporterer til økonomi- og driftsleder
 • tiltredelse etter avtale 

 Arbeidsoppgaver

 • skoleadministrative oppgaver rundt eksamensgjennomføring og elevdokumentasjon
 • regnskap og økonomioppgaver med tilhørende rapportering, budsjettering, registrering, veiledning
 • diverse kontoroppgaver
 • servicearbeid overfor elever og kollegaer
 • tett samarbeid med avdelingsleder, serviceteamet og øvrige ledelse
 • andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen

 Ønskeder kvalifikasjoner

 • fortrinnsvis relevant høyere utdanning fra høyskole/universitet på Bachelornivå, innen administrasjon og økonomi eller tilsvarende
 • praktisk erfaring fra regnskap, økonomi, budsjettering og rapportering, gjerne fra offentlig sektor, skolen benytter Visma
 • gode digitale ferdigheter, formell/uformell, spesielt vektlegges god excelkompetanse
 • trives med servicearbeid og kundebehandling, alene og som del av et team
 • det kan være nyttig med innsikt i og kunnskap om videregående opplæring, ev annen relevant erfaring
 • gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.