Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hadeland videregående skole – Elevassistent i teknologi- og industrifag/kjøretøy og industriteknologi (vikariat)

Beskrivelse

Hadeland videregående skole har ledig vikariat som elevassistent med fagbrev innen teknologi- og industrifag / kjøretøy og industriteknologi for skoleåret 2020-2021.
Stillingen er i stor grad knyttet til undervisning av elever som har behov for tilrettelegging.

Vi søker deg som vil

 • kommunisere godt
 • bygge relasjoner med ungdom som har ulike behov for tettere oppfølging
 • medvirke til et positivt elevmiljø og skape trygge forutsigbare rammer for elevene
 • motivere elevene til arbeidsinnsats og læring
 • gjøre etiske refleksjoner og ta avgjørelser basert på disse vurderingene
 • ta elevens perspektiv og bidra til positive løsninger faglig og sosialt
 • være tålmodig, men også grensesettende og tydelig
 • være fleksibel, samarbeide godt og stå for en delingskultur i kollegiet

Vi tilbyr

 • en spennende arbeidsplass med mange muligheter
 • godt arbeidsmiljø
 • godt samarbeid mellom ulike yrkesgrupper og ansattgrupper som jobber for elevenes beste
 • gode utviklingsmuligheter
 • lønn etter avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 89 % vikariat
 • arbeidssted er Hadeland videregående skole på Gran
 • 37,5 timer arbeid i uka, ferie og fridager følger skoleruta. Assistentene er i hovedsak med på planleggingsdager og møter.

Arbeidsoppgaver

 • assistere klasser, grupper og elever med behov for tilrettelegging, i hovedsak på verksted, men også i klasserom ved behov
 • rydding og vedlikehold på verkstedene og lagrene i samarbeid med øvrig personalet og elevene
 • ved spesielle situasjoner bidra i andre arbeidsfellesskap innenfor skolen. 

Kvalifikasjoner

 • fagbrev innenfor fagområdene i teknologi- og industrifag/kjøretøy og industriteknologi
 • kurs, praksis eller annet arbeid innenfor barne- og ungdomsarbeid, gjerne knyttet opp mot
 • verkstedarbeid er en fordel

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.