Ledig stilling

Lyngdal kommune

Habilitering Konsmogarden 14 har ledige Helsefagarbeiderstillinger inntil 60%

Konsmogarden 14 har ledig fast stilling for Helsefagarbeider

Virksomhet for habilitering yter tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven og gir praktisk bistand og praktisk bistand opplæring, aktivitetstilbud og avlastning til mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne.

Vi søker etter Helsefagarbeidere som er motivert for å bidra til videreutvikling, og som kan være en bidragsyter til faglig vekst.

Virksomhet for habilitering er delt inn i 5 avdelinger hvor hver avdelingsleder innehar fag-, budsjett og personalansvar.

Ved Konsmogarden 14 er det ledig:

 • Fast stilling som helsefagarbeider 60% stilling
 • Hvilende nattevakt 41,5% Helsefagarbbeider

Ved interne ansettelser kan det komme andre ledige stillinger. 

STILLINGENES ARBEIDSTID OG INNHOLD

 • 3. hver helg.

Hovedoppgaver:

 • Pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
 • Miljøarbeid
 • Dokumentasjon i fagprogrammet Profil
 • Legemiddelhåndtering
 • Psykisk helsearbeid
 • Helsehjelp

KVALIFIKASJONER

 • Autoriserte helsefagarbeidere blir prioritert, men ufaglærte som har bestått teorien for helsefag vg1 og vg2 kan også søke. Det kan gjøres unntak for Vg1 og Vg2 dersom man er i andre utdanningsløp som fører til fagprøve. Eks. dersom du samler timer til å kunne gå opp til fagprøven i Lyngdal kommune.

Arbeidserfaring/ annen erfaring som er ønskelig:

 • Erfaring fra lignende arbeid / arbeid med habilitering
 • Tilstrebe tverrfaglig samarbeid
 • Bidragsyter til ett godt arbeidsmiljø

Personlige egenskaper:

 • Ha gode samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Motivert og ønsker å utgjøre en forskjell
 • Tar initiativ, ansvar og liker utfordringer
 • Et godt forankret faglig ståsted, hvor tjenesten kan forvente at du holder deg faglig oppdatert.

 DET TILBYS:

 • Spennende og varierte oppgaver med fokus på kvalitet
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Godt arbeidsmiljø 

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no             

Søknadsfrist: 12.02.2023

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Marita Steen tlf: 47684494