Ledig stilling

Tønsberg kommune

Sykepleier med gruppesykepleier funksjon

Offentlig forvaltning

Nes omsorgsboliger søker Sykepleier i 100% fast stilling med funksjon som gruppesykepleier

Er du sykepleier og ønsker deg nye utfordringer, det kan du få hos oss ! 

Nes sykehjem og omsorgsboliger ligger nydelig til nær sjøen på Husvik, bare noen få kilometer fra Tønsberg sentrum.

Sykehjemmet vårt har 76 institusjonsplasser og 25 plasser for personer som trenger døgnbemannet omsorgsbolig.

Vi har i tillegg til omsorgsboligene avdelinger for pasienter med langtidsvedtak, korttid og rullering,i tillegg til et dagsenter for personer med demens.

Sykehjemmet har god fagkompetanse hos personalet, har fagutviklingssykepleier i 100% stilling og egen sykehjemsoverlege i 100% stilling. Det er eget kjøkken på Nes som gir god lukt av deiloig middag, boller og vafler gjennom uken. Vi har frivillghetskontakt som i samarbeid med friville organisasjoner, nærmiljø og avdelingen, setter struktur på avdelingene som sprer glede i avdelingen og peisestua med sang og musikk og andre tilbud.

Vi er opptatt av stadig å jobbe for gode og kvalitative tjenester, og ønsker hele tiden å utvikle og forbedre de tjenestene vi leverer.  Arbeidet med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid er vi svært opptatt av. Vårt journalsystem er Cosdoc, og vi har innført arbeidslister gjennom journalsystemet. Dette forenkler arbeidet med fordeling av arbeidsoppgaver gjennom vakten. Det er også til stor hjelp ved vikarbruk.

Nes sykehjem og omsorgsboliger jobber aktivt med riktig oppgavefordeling i forhold til faglig kompetanse og hensiktsmessig bruk av sykepleieressurser. Vi har utviklet et kompetanseløft for helsefagarbeidere slik at de er gode støttespillere i avdelingene.

Vi har fast mentorordning for alle våre nyansatte sykepleiere og helsefagarbeidere. Mentorordning innebærer at alle nyansatte sykepleiere får en egen mentor som er en sykepleierkollega fra annen avdeling på huset som følger deg hele det første året. 

Nå er vi på søken etter en trygg sykepleier som ønsker å jobbe i omsorgsboligen for demente. Du vil bli ansatt som sykepleier, men vil få en tilleggsfunksjon som gruppesykepleier i den avdelingen du jobber i.

Som gruppesykepleier  vil du være med å bidra til god flyt i avdelingen din. Du vil samarbeide nært med lederen din, samtidig som du i tillegg vil ha en viktig funksjon i arbeidsmiljøet på din avdeling. Det er viktig at du er trygg og selvstendig  i egen rolle, men også at du er glad i å få til et godt samarbeid med andre

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig ansvar for beboere
 • Ansvar for å fordele ressurser og oppgaver, samt dokumentasjon og rapport
 • Gi råd og veiledning til kollegaer og studenter
 • Bidra til god informasjonsflyt til alle i avdelingen
 • Legemiddel håndtering
 • Jobbe målrettet for å gi beboere, og deres pårørende en trygghet og en faglig kvalitet som gjenspeiler en verdig eldreomsorg
 • Ta del i faglige beslutninger, og avdelingens utvikling
 • Delta i ulike små og store prosjekter 

Arbeidshverdagen din vil også innebære

 • At du følger rutiner og bidrar til forbedringsarbeid
 • At du bidrar til å skape et bevisst, konstruktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • At du fremmer samarbeidskultur som preges av kompetansedeling og samarbeid på tvers
 • At du sikrer god samhandling og oppfølging av pårørende

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Studenter som er i ferd med å fullføre sykepleiestudiet, men som ikke har avlagt eksamen, kan også søke
 • Språkkrav minimum B2 nivå 
 • Videreutdanning innen geriatri, psykiatri eller demensomsorgen er en stor fordel, men ikke et krav
 • God digital kompetanse og kunnskap om velferdsteknologi

Vi trenger deg som:

 • Har et hjerte for eldreomsorg og som har et oppriktig ønske om å jobbe innenfor dette fagfeltet 
 • Er god på å jobbe selvstendig men som også fungerer godt med å jobbe i nært samarbeid med andre
 • Er god på å motivere andre 
 • Er ryddig og strukturert 
 • Er løsningsfokusert og liker utfordringer 
 • Har lyst til å bidra i å forme morgendagens eldreomsorg
 • Er fagsterk og engasjert
 • Er fleksibel, positiv og arbeidsvillig 
 • Personlig egnhethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med mye glede og humor 
 • Godt fagmiljø med sykepleiere og andre profesjoner
 • Mentorordning for alle nyansatte sykepleiere og helsefagarbeidere
 • Et sted som har fokus både på fag og miljøarbeid og å se den enkelte
 • Varierte arbeidsdager med stor mulighet for utvikling og personlig vekst som sykepleier 
 • Årsturnus for ansatte, som medfører stor pårvirkning til egen jobbhverdag. Det er mulighet for langvakter med arbeid hver 4.helg eller hver 3.helg med vanlige vakter. Det er 2-delt turnus med dag / kveldsvakter.
 • Et veldig godt team med tillitsvalgte og verneombud 
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaler
 • Funksjonstillegg på 22 000,- for gruppesykepleier
 • Nyutdannede sykepleiere starter med 8 års ansinnitet
 • Vi tilbyr 15 000 kr i tilleggg for sykepleiere med 16 års ansiennitet
 • Gode forsikrings,- og pensjonsordninger tilknyttet KLP (offentlig tjenestepensjon)

Vi ønsker å være en omsorgsbolig som stadig er i positiv utvikling, med høyt fokus på pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, og det å ha beboere i fokus i alt vi gjør.

Vi håper DU ønsker å være med oss på dette! 

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost