Ledig stilling

Stavanger Kommune

Gruppeleder verksted

Seksjonen Drift utemiljø er organisert i park, vei og anlegg, samt en egen gruppe for kommunedelene Finnøy og Rennesøy.

Park har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens uteområder som parker, badestrender, friområder, lekeplasser, barnehager og skoler.

Vei har ansvar for drift og vedlikehold av vei og trafikkarealer dvs. veivedlikehold sommer og vinter, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service.

Anlegg leverer tjenester innen etablering, rehabilitering, opparbeidelse av lekeplasser, barnehager, skoler, parker, grøntanlegg og turstier. Samt opparbeidelse og rehabilitering av vei- og sykkelinfrastruktur. 

Dessuten ivaretar Drift utemiljø spesialområder som fri-sikt områder og lignende.

Seksjonen har en avgjørende rolle i kommunenes beredskapsarbeid i samarbeid med Vei og trafikk, nødetater og kommunes beredskapsavdeling.

Et eget maskinverksted er underlagt seksjonen, og har blant annet teknisk vedlikehold av egne maskiner/utstyr som spesialfelt.

Vi har nå ledig stilling som Gruppeleder verksted
 

Kvalifikasjoner:

 • God muntlig og skriftlig fremstilling på norsk. Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Kommer du fra et land utenfor Norden må du beherske norsk på minst B1-nivå.
 • Ledererfaring
 • Datakyndig
 • God økonomisk forståelse
 • Fagbrev som anleggsmaskinmekaniker eller tilsvarende, eller relevant arbeid innen sitt fagområde kan bli vurdert.

Personlige egenskaper:

 • Evne å motivere, tenke helhetlig og utnytte avdelingens ressurser best mulig
 • God service innstilling overfor brukere, kunder og samarbeidspartnere
 • God ordenssans
 • Gode lederegenskaper
 • Evne til å jobbe målrettet
 • Vilje og evne til å stå på i hektiske perioder

Vi tilbyr:

 • Stilling lønnes etter avtale, stillingskode 945460 Gruppeleder
 • Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklende miljø med høy faglig kompetanse
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP
 • Hjem-Jobb-Hjem avtale