Detaljer


Grunnskolelærere høsten 2021 søkes

"Vi oppdager muligheter" er Byfjord skole sin visjon. Denne visjonen er vi stolte av og tilstreber at den gjennomsyrer hele organisasjonen. 

Byfjord skole ligger i Tasta kommunebydel og  har rett under 400 elever på 1.-7. trinn. 

Trinntanken står sterk på skolen. Alle kontaktlærere underviser i løpet av uka alle elevene på sitt trinn. Lærerne har ulike fag som de har et hovedansvar for. På småtrinnet samarbeider to og to lærere per trinn om matematikk- og norskfaget. 

Byfjord skole har i mange år hatt fokus på å ta i bruk varierte arbeidsmetoder. På småtrinnet har alle trinnene faste økter med stasjonsundervisning. Fysisk aktiv læring er i fokus. Alle trinn har uteskole som er timeplanfestet. 

Byfjord skole vil ha behov for inntil 3 lærere i fast stilling/vikariater.

Studenter som har fullført 4 år av lærerutdanningen og som starter på siste året av utdanningen høsten 2021, kan søke på deltidsstilling. 

Gi uttrykk for i søknaden om du søker 100 % stilling eller er ute etter en deltidsstilling.

Les mer om skolen her

Søknadsfrist:
15.02.2021
Arbeidsgiver:
Stavanger kommune
Sted:
Stavanger
Stillingstittel:
Grunnskolelærer søkes
Stillinger:
3
Heltid / Deltid:
Heltid, Deltid
Ansettelsesform:
Vikariat, Fast
Stillingsprosent:
100, 50
Webcruiter-ID:
4337613523
Sosial deling :