Detaljer


Grunnskolelærer søkes

"Vi oppdager muligheter" er Byfjord skole sin visjon. Denne visjonen er vi stolt av og vi tilstreber at den gjennomsyrer hele organisasjonen. 

Byfjord skole ligger i Tasta bydel og  har rett under 400 elever på 1.-7. trinn. 

Trinntanken står sterk på skolen. Alle kontaktlærerne møter i løpet av uka alle elevene på sitt trinn. Lærerne har ulike fag som de har et hovedansvar for. På småtrinnet samarbeider to og to lærere per trinn om matematikk- og norskfaget. 

Byfjord skole har i mange år hatt et sterkt fokus på varierte arbeidsmetoder. På småtrinnet har alle trinnene faste økter med stasjonsundervisning. Fysisk fostring og uteskole er i fokus. Alle trinn har uteskole som er timeplanfestet. 

Byfjord skole trenger 1 lærer i vikariat frem til sommeren, med mulighet for forlengelse. Stillingen vil være på småtrinnet. 

Les mer om skolen her

Arbeidsoppgaver
 • Undervisning i klasser.
 • Kartlegge og følge opp elevers sosiale og faglige utvikling.
 • Kontaktlæreransvar kan bli lagt til stillingen. 
 • Arbeide systematisk etter gjeldende planer samt bidra aktivt i skolens utviklingsarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Grunnskolelærer/lærer: Fortrinnsvis 1-7, med godkjent utdanning.
 • Det er ønskelig med norsk i fagkretsen.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et  skandinavisk språk som morsmål.  
Personlige egenskaper
 • Du deltar og bidrar i samarbeidet med kollegaer og ledelse.
 • Du samarbeider godt med foresatte.
 • Du kan ta selvstendige valg.
 • Du har tydelige forventninger til elevene.
 • Du har evnen til å se muligheter.
 • Du er en stødig og tydelig klasseleder som er opptatt av å skape gode relasjoner med elevene.
 • Du leder elevene slik at de opplever et trygt og inkluderende læringsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Lønn etter tariff.
 • HjemJobbHjem-ordning.
 • Alle som er ansatt 100 % får 1 time trening i arbeidstiden. Skolen har et eget treningsrom.
 • Veiledning av nyutdannede lærere 
 • En spennende arbeidsplass hvor lærerne samarbeider tett om elevene.