Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Elverum kommune

Grunnskolelærer

Offentlig forvaltning

Elverumskolen består av 9 grunnskoler med 8 barneskoler og en ungdomsskole. Elverumskolen omfatter også et opplæringstilbud for voksne.
Skolen er organisert i Sektor for utdanning. Elverumskolen har som mål å skape et trygt  læringsmiljø og styrke elevenes grunnleggende
ferdigheter gjennom god undervisning i et inkluderende læringsmiljø.

Vestad skole har fra høsten ca.250 elever. Vi jobber for at alle våre elever skal oppleve mestring og tilhørighet.
Vårt læringsmiljø skal fremme kunnskap, aktivitet og inkludering. Skolen er partnerskole til Høgskolen i Innlandet og har flere studentpartier i løpet av skoleåret.

Vestad skole bruker "uteklasserommet" og ønsker å få miljøbevisste elever med handlingskompetanse. Skolen følger de nasjonale og kommunale satsingene når det gjelder forbedringsarbeid.

Skolen søker  etter en pedagog med  grunnskolelærerutdanning/allmennlærerutdanning. Det er ønskelig med erfaring i forhold til grunnleggende lese og skriveopplæring. 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent grunnskolelærerutdanning/allmennlærerutdanning for 1-7.trinn
 • Fylle kompetansekrav i basisfag
 • Trygg og tydelig klasseleder
 • Gode digitale ferdigheter
 • Erfaring som kontaktlærer
 • Ønskelig med kompetanse eller erfaring fra begynneropplæring
 • Ønskelig med kompetanse innen psykososialt arbeid med barn og unge
 • Ønskelig med kompetanse innen spesialpedagogikk
 • Ønskelig med kompetanse i andre fag

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Godt motivert for oppgaven
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy etisk kvalitet i arbeidet med elever og samarbeid med kolleger
 • Innstilling om at skolens resultater er et kollektivt ansvar
 • Lojalitet til beslutninger og kommunenes verdigrunnlag
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr:

 • Variert arbeid i et positivt miljø
 • Et godt faglig og sosialt fellesskap
 • Lønns og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler
 • Offentlig pensjonsordning
 • Gode kolleger