Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trøndelag fylkeskommune

Grunnskolelærer

Offentlig forvaltning

Thora Storm videregående skole er en skole med historie tilbake til 1783. Vi er dimensjonert for 850 elever innen utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Kunst, design og arkitektur, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Salg, service og reiseliv, samt tilpassede program for minoritetsspråklige elever og Påbygg til generell studiekompetanse. Skolen har om lag 150 ansatte, og ligger sentralt til i Trondheim sentrum.

Skolens kjerneverdier er ENGASJERT, INKLUDERENDE, ORDENTLIG

Vi lyser ut 100 % fast stilling som grunnskolelærer for opplæring av elever med særskilte behov med tiltredelse fra 01.08.22.

Aktuelle søkere innkalles til intervju.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bli å tilrettelegge opplæringssituasjonen for elever med særskilte behov, og elever med behov for ekstra oppfølging, som går i ordinært utdanningsløp. Jobben vil gi en unik mulighet til å hjelpe ungdommene til å mestre skolehverdagen. Stillingen er knyttet til fagseksjon realfag, den ansatte må i tillegg ha et tett samarbeid med skolens elevtjeneste.

o Undervise i matematikk og andre utvalgte fellesfag på yrkesfag for elever med særskilte behov
o Tilrettelegge fag og opplæringssituasjonen for elever med tilretteleggingsbehov
o Utarbeide IOP og årsrapport
o Samarbeide tett med kontaktlærer, andre faglærere og skolens elevtjeneste slik at alle parter jobber
sammen i arbeidslaget rundt eleven
o Motivere, engasjere og skape mestring i elevenes opplæringssituasjon

Kvalifikasjoner:

o Lærer med bred faglig kompetanse, undervisningskompetanse i minst to gjennomgående fag som er relevant for videregående skole, hvor matematikk er ett av fagene
o Undervisningskompetanse i ett eller flere av programfagene på våre yrkesfaglige utdanningsområder (FBIE/HO/SSR) er en fordel
o Relevant arbeidserfaring
o Digital kompetanse
o Relevant tilleggskompetanse vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet inngår i vurderingen av helhetlig kompetanse og vil bli tillagt stor vekt i utvelgelsen. Vi søker egenskaper som:

o Evne til å skape gode relasjoner til ungdom
o Evne til å samarbeide tett og tverrfaglig med andre lærere, ansatte i elevtjenesten og alternative opplæringsarenaer
o Tydelig, empatisk og omsorgsfull voksenperson med evne og vilje til å sette klare rammer for eleven
o Stor fleksibilitet og evne til rask omstilling
o Evne til å jobbe selvstendig
o Strukturert og systematisk i arbeidet

Vi tilbyr:

Vi tilbyr et arbeidsmiljø preget av samarbeid og engasjement for skoleutvikling, kunnskapsrike og engasjerte kolleger der vi samarbeider i team om elevens læring og utvikling. Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Lønn etter gjeldende avtaler, og ellers ansettelsesvilkår for Trøndelag Fylkeskommune.