Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Grue tannklinikk - Tannpleier

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Grue tannklinikk har ledig 100 % fast stilling som tannpleier for snarlig tiltredelse.
Den som ansettes, må påregne at deler av stillingen vil kunne bli omdisponert til Kongsvinger tannklinikk ved behov. 

Altså vil man kunne få arbeidssted både ved Grue tannklinikk og Kongsvinger tannklinikk.

 Vi søker deg som

 • vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune
 • som jobber selvstendig
 • har gode samarbeidsevner
 • ønsker en blanding av klinisk pasientbehandling og utadrettet virksomhet
 • liker å jobbe med pasienter i alle aldersgrupper og alle tannhelsegrupper

 V kan tilby

 • moderne utstyr, journalprogrammet OPUS og Romexis røntgen ved alle våre klinikker
 • faglige utfordringer og systematisert etter- og videreutdanning til våre medarbeidere
 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Regionene og kommunene i Innlandet kan gi råd og veiledning med hensyn til å finne bolig, jobb til ektefelle/ samboer og barnehageplass.
Informasjon om skoletilbud, fritidstilbud i kommunen og andre muligheter i kommunen vil bli gitt ved forespørsel.

Om stillingen

 • 100 % fast stilling som tannpleier for snarlig tiltredelse
 • tannklinikken(e) er klinikker med voksne, betalende pasienter i tillegg til de lovpålagte behandlingsgruppene
 • Arbeidssted er Grue tannklinikk, Bruvegen 4, 2260 Kirkenær og evt. Kongsvinger tannklinikk, Otervegen 18, 2211 Kongsvinger. 


Kvalifikasjoner

 • tilsettingen vil basere seg på en samlet vurdering utfra intervju, utdannelse, praksis og referanser
 • du bør ha førerklort klasse B og diponere bil

Vi stiller krav om 

 • norsk autorisasjon som tannpleier
 • at du behersker norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • gode kommunikasjons-/ og fremstillingsevne

Søkere til tannpleierstillingen forventes å delta i praksis-/veilederfunksjonen for tannpleierstudenter. 
Kurs i praksisveiledning blir gitt fra Høgskolen i Innlandet, avd. Elverum.

Tidspunkt for veilederfunksjonen og eventuelt opplæring avtales i samarbeid med overtannlegen.
Søkere bør ha førerkort kl. B og disponere bil.

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.