Gosen skole søker lærervikar

Stavanger Kommune

 Gosen skole har et profesjonsfellesskap der elevens beste og elevens læring  er utgangspunktet for våre valg av metoder i opplæringen. Vi legger LK20  og overordnet del til grunn for skoleutvikling. Inkludering av alle elever  er et viktig prinsipp for vår skole. Gosen skole er en skole i forkant.

Arbeidsoppgaver:

Planlegging, gjennomføring og oppfølging av opplæringen og elevene

Aktiv deltakelse i møter med andre instanser, fagsamarbeid og trinnmøter

Kvalifikasjoner:

Gosen trenger  vikar for lærer i permisjon. Ønsket undervisningskompetanse er i kunst og håndverk,  skriftlige fag  og spesialpedagogikk.  

Godkjente ferdighet i norsk minimum tilsvarende nivå B1.

Personlige egenskaper:

Du har god faglig kompetanse og er god på relasjoner med elever og kolleger

Du  inkluderer alle elevene i din opplæring og er god på tilrettelegging

Du har gode samarbeidsevner

Du er raus og forståelsesfull overfor elever, kolleger og foresatte

Du kan jobbe både i team og selvstendig, og du tar ansvar for egne og felles oppgaver

Du har godt humør

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med faglig solide kolleger

Elever som vil, kan og får det til ved hjelp av og sammen med deg som pedagog

Stillingskode lønn i henhold til gjeldende tariffavtale