Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Gjøvik videregående skole - Undervisningsstillinger i norsk og engelsk (vikariater)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Gjøvik videregående skole har ledig inntil 200 % vikariat i norsk og engelsk fra 1. august 2022.

Vi søker deg som

 • setter elevenes læring i sentrum og trives sammen med ungdommer
 • evner å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for alle elever
 • er god på relasjonsbygging og samarbeid
 • ønsker å inngå i en åpen delingskultur
 • liker å jobbe i team
 • reflektere over og forbedrer egen undervisning
 • er utviklingsorientert både med tanke på egen praksis og faget
 • har et positivt elevsyn

Vi tilbyr

 • et hyggelig og utviklende miljø med gode kolleger
 • et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • interessante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • kollegaer i alle aldre - hos oss er det rom for både gammel og ung
 • samarbeid med kollegaer i andre fagteam og avdelinger
 • lokaler og undervisningsutstyr med høy kvalitet
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100 % vikariat i norsk fra 01.08.22-31.07.23
 • inntil 100 % vikariat i engelsk fra 01.08.22-31.07.23
 • tiltredelse 01.08.22

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i aktuelle fag, både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram
 • stillingen(e) kan bli tillagt kontaktlæreransvar

Ønskede kvalifikasjoner

 • undervisningskompetanse i videregående i engelsk
 • undervisningskompetanse i norsk
 • PPU
 • kompetanse i pedagogisk bruk av IKT
 • undervisningserfaring fra videregående opplæring
 • beherske ulike metoder og opplæringsarenaer
 • evne til å differensiere undervisningen
 • nødvendig didaktisk, relasjonell og pedagogisk kompetanse til å møte alle typer elever

Ønskede egenskaper

 • er engasjert, kreativ og løsningsorientert
 • skaper gode relasjoner til enkeltelever og kollegaer
 • har gode samarbeidsevner
 • arbeider strukturert og godt både selvstendig og i team
 • er fleksibel og åpen for endringer
 • har et positivt elevsyn
 • bidrar til å utvikle skolen som en lærende organisasjon
 • jobber kontinuerlig med utviklingsarbeid, og bruker erfaringsdeling som metode i utviklingsarbeidet
 • har godt humør og stå-på-innstilling
 • personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.