Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Gjøvik videregående skole - Undervisningsstillinger i bygg og anleggsfag (fast og vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Gjøvik videregående skole har ledig 200 % faste og inntil 100 % vikariat i undervisningsstilling i bygg og anleggsfag fra 1. august 2022.

Vi søker deg som

 • setter elevenes læring i sentrum og trives sammen med ungdommer
 • ønsker å bidra til å utdanne fremtidens dyktige fagarbeidere
 • evner å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for alle elever
 • er god på relasjonsbygging og samarbeid
 • ønsker å inngå i en åpen delingskultur
 • liker å jobbe i team
 • reflekterer over og forbedrer egen undervisning
 • er utviklingsorientert både med tanke på egen praksis og faget
 • har et positivt elevsyn

Vi tilbyr

 • et hyggelig og utviklende miljø med gode kolleger
 • et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • interessante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • kollegaer i alle aldre – hos oss er der rom for både gammel og ung
 • samarbeid med kollegaer i andre fagteam og avdelinger
 • lokaler og undervisningsutstyr med høy kvalitet
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingene

 • 100 % fast undervisningsstilling i tømrerfag
 • 100 % fast undervisningsstilling i bygg og anleggsteknikk
 • inntil 100 % vikariat undervisningsstilling i bygg og anleggsteknikk/tømrer
 • tiltredelse 1. august 2022

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i programfag på vg1 bygg- og anlegg og vg2 tømrerfag
 • stillingen kan bli tillagt kontaktlæreransvar

Kvalifikasjoner

 • god og alsidig yrkeserfaring fra bygg og anleggsbransjen
 • undervisningskompetanse i programfag på vg1 bygg og anlegg og vg2 tømrerfag
 • PPU / yrkesfaglærerutdanning innen bygg og anlegg
 • kompetanse i pedagogisk bruk av IKT
 • god digital kompetanse innen verktøyene som benyttes på utdanningsprogrammet
 • undervisningserfaring fra videregående opplæring
 • beherske ulike metoder og opplæringsarenaer
 • evne til å differensiere undervisningen
 • nødvendig didaktisk, relasjonell og pedagogisk kompetanse til å møte alle typer elever
 • ønskelig med førerkort klasse D1 minibuss

Egenskaper

 • er engasjert, kreativ og løsningsorientert
 • skaper gode relasjoner til enkeltelever og kollegaer
 • har gode samarbeidsevner
 • arbeider strukturert og godt både selvstendig og i team
 • er fleksibel og åpen for endringer
 • har et positivt elevsyn
 • bidrar til å utvikle skolen som en lærende organisasjon
 • jobber kontinuerlig med utviklingsarbeid, og bruker erfaringsdeling som metode i utviklingsarbeidet
 • har godt humør og stå-på-innstilling

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.