Gjøvik videregående skole - Undervisningsstilling i piano, bruks- og fordypningsinstrument (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Gjøvik videregående skole har ledig ca 70 % vikariat som pianolærer fra 3. januar 2022.

Vi søker deg som

 • setter elevenes læring i sentrum
 • har evne til å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for alle elever
 • er god på relasjonsbygging og samarbeid
 • liker å jobbe i team
 • kan reflektere over og forbedre egen undervisning

Vi tilbyr

 • et hyggelig og utviklende miljø med gode kolleger
 • et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • interessante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • samarbeid med kollegaer i andre fagteam og avdelinger
 • lokaler og undervisningsutstyr med høy kvalitet
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • ca 70 % vikariat i piano bruks- og fordypningsinstrument fra 03.01.2022-28.04.2022
 • undervisningen foregår som enetimer

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i piano, både som fordypningsinstrument og bruksinstrument på vg1 og vg2 musikk
 • undervisning i både notebasert og besifringsbasert repertoar
 • opplæring for elever med ulike behov for tilrettelegging

Kvalifikasjoner

 • nødvendig didaktisk og pedagogisk kompetanse til å møte alle typer elever
 • kompetanse i pedagogisk bruk av IKT
 • relevant erfaring med undervisning i instrument
 • holder et høyt utøverniva, gjerne innen ulike genre

Egenskaper

 • er engasjert, kreativ og løsningsorientert
 • skaper gode relasjoner til enkeltelever
 • har gode samarbeidsevner
 • arbeider strukturert
 • er fleksibel og åpen for endringer
 • har et positivt elevsyn
 • bidrar til å utvikle skolen som en lærende organisasjon
 • jobber kontinuerlig med utviklingsarbeid, og bruker erfaringsdeling som metode i utviklingsarbeidet
 • har godt humør og stå-på-innstilling 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.