Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Gjøvik videregående skole - Avdelingsleder elevtjenesten

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Gjøvik videregående skole har ledig fast 100 % stilling som avdelingsleder for elevtjenesten fra 1. august 2024.

Vi søker deg som

 • er en tydelig skoleleder med god relasjons-, samarbeids- og endringskompetanse
 • har kompetanse på tilpasset opplæring og innsikt i kapittel §5 i opplæringsloven
 • vil jobbe målrettet mot god gjennomføring gjennom mestringsopplevelser for elevene våre
 • vil utvikle skolen gjennom profesjonelle lærende fellesskap
 • har erfaring med tilrettelegginger for ulike elevgrupper
 • har et positivt menneskesyn og har positive forventninger til alle skolens elever
 • ønsker å bidra inn i arbeidet med tilpasset opplæring etter den nye opplæringslovens bestemmelser.
 • er visjonær i arbeidet med skolens utvikling, og evner å omsette ideer til handling
 • er effektiv og har høy arbeidskapasitet
 • identifiserer utøvelse av egen lederpraksis gjennom verdiene; å sette elevene først, ha et positivt menneskesyn, forvalte ressursene på en ansvarlig måte, være tydelig, uredd og ærlig

Vi tilbyr

 • lederutvikling gjennom profesjonelle lærende fellesskap
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • samarbeid med kollegaer i ulike fagteam og avdelinger
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling som avdelingsleder
 • ansvarsområdene som er ledige pt er avdelingsleder for spesialundervisning/tilpasset opplæring og elevtjenesten
 • tiltredelse etter nærmere avtale
 • inngår i skolens ledergruppe, og leder egen avdeling. I dette ligger ansvar for personal, økonomi, oppfølging av elever, samarbeid med eksterne samarbeidspartnere m.m
 • vi vektlegger en bredt sammensatt ledergruppe mht alder, kjønn og bakgrunn

Kvalifikasjonskrav

 • være kvalifisert til å undervise i skole/ha pedagogisk utdannelse
 • har formell kompetanse innen tilpasset opplæring og/eller spesialpedagogikk

Ønskede kvalifikasjoner

 • gode relasjonelle ferdigheter
 • erfaring fra arbeid med kapittel 5 i nåværende opplæringslov
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • god digital kompetanse
 • ledererfaring fra skole er ønskelig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.