Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Gjøvik videregående skole - Assisterende rektor

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Gjøvik videregående skole har ledig 100% fast stilling som assisterende rektor fra 1. oktober 2022.

Vi søker deg som

 • vil jobbe målrettet mot god gjennomføring gjennom mestringsopplevelser for elevene våre
 • vil lede og utvikle skolen gjennom profesjonelle lærende fellesskap
 • har evne til å inneha helhetsperspektiv for skolen, og ta beslutninger på bakgrunn av det
 • ønsker å være en del av en skole og skoleledelse som har positive forventninger til alle skolens elever
 • er en tydelig skoleleder med god relasjons-, samarbeids- og endringskompetanse
 • er kreativ og ser etter muligheter og gode løsninger
 • arbeider strukturert, målrettet og selvstendig, og som trives med å være en del av en stor organisasjon
 • evner å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • ønsker å utvikle skolen i tråd med Opplæringsloven §1-1
 • identifiserer utøvelse av egen lederpraksis gjennom verdiene; å sette elevene først, ha et positivt menneskesyn, forvalte ressursene på en ansvarlig måte, være tydelig, uredd og ærlig

Vi tilbyr

 • lederutvikling gjennom profesjonelle lærende fellesskap
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • samarbeid med kollegaer i ulike fagteam og avdelinger
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Om stillingen

 • 100% fast stilling som assisterende rektor
 • ansvarsområdene er pedagogisk utviklingsarbeid, inntak, eksamen, fagdokumentasjon og timeplan
 • tiltredelse 1. oktober 2022 eller etter avtale
 • inngår i skolens ledergruppe og leder egen avdeling

 Arbeidsoppgaver

 • ansvar for å lede skolens helhetlige utviklingsarbeid sammen med rektor, og å sikre at skolen jobber i tråd med visjon, verdier og målsettinger
 • ansvar på egen avdeling for drift, økonomi- og personal i tråd med skolens målsetting
 • ansvar for skoleårsplanlegging, inntak, eksamen og fagdokumentasjon
 • ansvar for å følge opp og utvikle kontakt med eksterne samarbeidspartnere knyttet til ansvarsområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • didaktisk og pedagogisk kompetanse til å sikre læringsprogresjon for alle typer elever
 • ledererfaring fra videregående skole er ønskelig
 • utdanning innen skoleledelse er ønskelig
 • erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid, og gjerne erfaring i å lede lederes utviklingsprosesser
 • evne til å gjøre kloke prioriteringer i en hektisk arbeidshverdag
 • undervisningskompetanse for videregående skole
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • god digital kompetanse, og evne og vilje til å ta i bruk nye digitale arbeidsverktøy

Ønskede egenskaper

 • gode lederegenskaper med evne og vilje til å vise andre tillit
 • høy arbeidskapasitet
 • god på relasjonsbygging
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • jobbe klokt og godt i perioder med høyt arbeidspress
 • er prosessfokusert i utviklings- og relasjonsarbeid.
 • positivt elev- og menneskesyn
 • proaktiv og handlekraftig
 • strukturert og tydelig
 • analytiske ferdigheter
 • utviklings- og løsningsorientert med evne til å reflektere over og forbedre egen praksis

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.