• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5054007
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
 • Oppdatert 09.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sunnfjord kommune

GIS-ingeniør VA

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter.

Teknisk drift er Sunnfjord kommune si tenesteining for kommunaltekniske tenester. Eininga har i dag 31 tilsette servicemedarbeidarar, fagarbeidarar og ingeniørar. I tillegg til dagleg drift og vedlikehald av kommunalteknisk infrastruktur, deltek vi også i mange store og spennande utviklings- og utbyggingsprosjekt. Arbeidsdagen er prega av hektisk aktivitet i eit humørfylt arbeidsmiljø, med faglege og praktiske utfordringar og utviklingsmoglegheiter.

Vi har følgande ledig stilling

Vi har behov for å styrke bemanninga innan oppmåling og utvikling av ledningskart, og søker difor etter ein GIS- ingeniør VA i 100 % fast stilling.

Arbeidsoppgåver:
 • arbeid med GIS for ajourføring og kvalitetssikring av kommunen sin VA-database, her under oppmålingsoppgåver i felten før, under og ved ferdigstilling av prosjekt
 • kontroll, kvalitetssikring og innlegging av kart- og oppmålingsdata (FDV-dokumentasjon) som entreprenørar leverer ved overtaking
 • arbeid med grunnlag for planar innanfor vatn og avløp
 • levere beslutningsgrunnlag for ulike planprosessar for vatn og avløp, i alle våre prosjektreservar
 • løpande GIS-oppgåver og kundestøtte, tilgjengeleggjering av stadfesta informasjon for interne og eksterne brukarar
 • sørge for stabil drift og høg tilgjengelegheit for våre kartløysingar
 • samarbeid med leverandørar for utvikling dei geografiske informasjonssystema som kommunen/etaten nyttar
 • effektivisering og utvikling av våre arbeidsprosessar og våre digitale tenester
 • delta i fagforum, mellom andre fagforum innan GIS (typisk SYSIKT / areal og byggesak som døme)
 • gje opplæring/brukarstøtte og rådgjeving innanfor vatn og avløp, samt innan VA-felt programmet
 • informasjonshenting m.m. innanfor etaten sitt GIS-system
 • aktivt samarbeid med andre interne og eksterne utviklingsteam

Du vil inngå i einingsleiar sin stab, saman med andre prosjektingeniørar. Utstrakt deltaking i eit tverrfagleg fagmiljø vil og være ein svært viktig del av stillinga. Andre oppgåver og funksjonar kan og bli lagt til stillinga ved endringar i organisasjonen.

Kvalifikasjonar:
 • relevant høgare utdanning på høgskulenivå, fortrinnsvis innan geodata og GIS. For søkarar med høg realkompetanse, kan utdanningskravet fråvikast 
 • erfaring med geomatikk/oppmåling 
 • erfaring med GIS-analyse i programvarer som ArcGIS Pro, QGIS og/eller FME 
 • krav om førerkort klasse B 
 • kjennskap til relevante lovverk innan faget 
 • det er ønskeleg med planfaglig kunnskap 
 • erfaring med offentleg forvaltning og sakshandsaming, er ein fordel

Det er ønskeleg med gode datakunnskaper og erfaring med GISLINE eller tilsvarande kartsystem. Relevant erfaring frå offentlig verksemd er også ønskeleg, men nyutdanna kandidatar oppfordrast til å søke. Erfaring med offentleg forvaltning og sakshandsaming er ein fordel. 

Vi søker etter deg som:
 • likar utfordringar 
 • trivast med samhandel på tvers av organisatoriske grenser 
 • er kreativ, praktisk og løysningsorientert 
 • er ansvarsbevisst, initiativrik og målretta - ein pådrivar for kvalitet og resultatoppnåing 
 • er god til å kommunisere, skape tillit og bygge relasjonar både internt og eksternt 
 • er sjølvstendig, fleksibel og omgjengeleg 
 • har god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk
 • evne til å arbeide i team, samt sjølvstendig
Vi tilbyr:
 • faglege utfordringar, der du har høve til å kunne utvikle deg vidare i spennande prosjekt saman med dyktige medarbeidarar 
 • aktivt fagnettverk 
 • godt sosialt miljø og arbeidsmiljø 
 • kompetanseutvikling
 • lønn etter kvalifikasjonar, god pensjons- og forsikringsordning

 

Velkomen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg!

 

 

 

 

 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5054007
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
 • Oppdatert 09.03.2023