Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

GIS-ingeniør - 2 faste stillinger og 1 vikariat

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er landets 9. største kommune med 95 000 innbyggere, og en av de største arbeidsgiverne i Akershus fylke med rundt 9.500 ansatte. Byen Lillestrøm ligger 10 minutters togreise fra Oslo sentrum, og er regionby i en av Norges mest spennende og ekspansive regioner. Kommune og næringsliv satser sterkt på å utvikle en bærekraftig by med vekt på urbanitet og kvalitet, en by som skal være god å bo i, å jobbe i, å handle i og å oppleve og treffe mennesker i. Tettsteder som Sørumsand, Fetsund og Skedsmokorset skal bli enda bedre steder for alle, og store naturressurser skal forvaltes klokt. 

Vi søker etter dyktige fagpersoner som kan bidra med å lage og videreutvikle GIS-prosjekter og bidra til å styrke avdelingens GIS-arbeid. Vi søker derfor etter medarbeider i to faste stillinger og et vikariat på avdeling for kart og analyse. Vikariatet har varighet på et år. Avdelingen ligger under kommunalområdet Samfunnsutvikling. Kommunalrådet har hovedansvar for overordnet og strategisk planlegging i kommunen. Kommunalområdet har en bred faglig sammensetning med kompetanse innen areal- og byplanlegging, mobilitet, næringsutvikling, klima og miljø, jord og skogsbruk, statistisk og analyse, GIS og kart, og skal legge til rette for attraktiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Skriv gjerne i søknaden hvilken/hvilke stillinger du søker på. 

Kart og analyse spiller en viktig rolle i kommunens forvaltning og planlegging, og avdelingens arbeid danner grunnlaget for å sikre god arealutnyttelse med skånsom bruk av naturressurser og hensyn til klima og miljø. Avdelingens arbeid er også avgjørende for effektiv infrastrukturutvikling og ivaretagelse av samfunnssikkerheten. Pr i dag har avdelingen 10 ansatte. Arbeidssted er Lillestrøm rådhus, som ligger få minutters gange fra Lillestrøm stasjon

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis mastergrad innenfor GIS/Geomatikk/informatikk eller lignende,  unntaksvis kan bachelorgrad og relevant erfaring vurderes.
 • Det er fordel med erfaring med ESRI- produkter (ArcGIS Pro og ArcGIS Online) og FME fra Safe Software
 • Det er fordel med kjennskap til og gjerne erfaring med 3D, VR, AR og BIM for å kunne visualisere geodata i tre dimensjoner
 • Fordel med erfaring med å lage webbaserte kartløsninger
 • Ønskelig med kjennskap til plan- og bygningsloven
 • Ønskelig med kompetanse på standarder innenfor geodataforvaltning (SOSI)

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig engasjert og holder deg oppdatert i relevante fagmiljøer
 • Du trives med å samarbeid på tvers av fagmiljø samtidig som du jobber selvstendig
 • Du er løsningsorienter og serviceinnstilt
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper, og er du vant til å holde presentasjoner/formidle, er det en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Hjemmekontor inntil to dager pr uke kan avtales
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtale, stillingstittel fastsettes ut fra søkers formelle utdannelse og erfaring 

 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge. 

Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet