Ledig stilling

Hemsedal Kommune

Generell søknad - tilkallingsvikar i Helse og omsorg

Offentlig forvaltning

Helse og omsorg er sammensatt av flere avdelinger som samlet gir kommunens innbyggere et helhetlig tilbud av helsetjenester. I etaten er det bl.a. stillinger ved hjemmetjenesten og institusjon, omsorgsboliger, psykisk helse, helsestasjonen, legekontoret og tildelingskontoret.

Vi har stadig behov for vikarer som kan stille på kort varsel, og dersom du har ønske om å bli tilkallingsvikar kan du vise interesse ved å sende oss en søknad.

Vi søker:

  • Sykepleiere
  • Hjelpepleiere
  • Fagarbeidere
  • Miljøarbeidere
  • Assistenter
  • Studenter
  • Personer med annen helsefaglig bakgrunn
  • Personer som ønsker erfaring med arbeid i helse og omsorg

Det er en fordel med erfaring eller utdanning innen helse og omsorg, men ingen forutsetning. Opplæring vil bli gitt.

Informasjon om avtale som tilkallingshjelp
Avtale som tilkallingsvikar innebærer at Hemsedal kommune tar kontakt med arbeidstakeren ved behov for kortvarig og midlertidig engasjement. En tilkallingsavtale innebærer i seg selv ingen forpliktelse for arbeidstaker til å utføre arbeid i virksomheten.


Informasjon om generell søknad i Helse og omsorg
Ledere i Helse og omsorg har tilgang til søknader som kommer inn, og kan ta kontakt med aktuelle søkere. Annonsen ligger åpen ut året, og søknaden din vil bli liggende tilgjengelig for lederne til du eventuelt ber oss om å trekke den. En generell søknad dekker ikke andre stillinger som vi måtte lyse ut, så hvis du ser noe annet av interesse må du legge inn en ny søknad direkte på den aktuelle stillingen.


Krav til vandelse- og helsedokumentasjon
For de fleste stillingene i Helse og omsorg er det krav om politiattest. De som ansettes i stillinger innen helse og omsorg kan også bli pålagt å ta MRSA og tuberkulose prøve.

Krav til utdannings- og arbeidsdokumentasjon
Det er krav om dokumentasjon og vitnemål fra tidligere arbeidserfaring og utdanning for riktig innplassering i stillingskode, og fastsetting av lønn. Lønnsansiennitet blir satt til 0 år inntil dokumentasjon er levert og vurdert.


Elektronisk søknadsprosess
Søknad sendes elektronisk, og vitnemål og attester skal lastes opp som en del av søknaden. Referanser vil bli innhentet.