Ledig stilling

Hemsedal Kommune

Generell søknad - Hemsedal kommune

Offentlig forvaltning

Hemsedal kommune er en fjellbygd i Hallingdalsregionen. Vi er i stadig vekst og har en spennende reiselivsnæring, et livskraftig landbruk og et rikt og mangfoldig kulturliv. 

Vår organisasjon

Sentraladministrasjonen
Kommunedirektøren er øverste leder av administrasjonen som er organisert i Økonomikontor, Lønn- og personal, Arkivtjenester og Tjenestetorg.

Teknisk
Teknisk sjef er øverste leder av Teknisk som er organisert i Teknisk drift, Plan og utvikling med Landbruk, næring og miljø og Eiendom.

Eiendom har ansvar for driftsteknikk og renholdstjenestene i kommunen.

Helse og omsorg
Kommunalsjef er øverste leder av Helse og omsorg som er organisert i Institusjon og hjemmebaserte tjenester og Helse og forebyggende tjenester. Under disse har vi henholdsvis omsorgshjem, sykehjem, hjemmesykepleie og Familiens hus, Helsehuset, fysio/ergo og legetjenester.

Oppvekst og kultur
Kommunalsjef er øverste leder av Oppvekst og kultur som er organisert i Hemsedal skole, Tuv barnehage, Ulsåk barnehage og Kultur og idrett.

Under sistnevnte ligger Kulturskolen, Biblioteket og Fritidsklubben.

Informasjon om generell søknad
Ledere i Hemsedal kommune har tilgang til søknader som kommer inn, og kan ta kontakt med aktuelle søkere. Annonsen ligger åpen ut året, og søknaden din vil bli liggende tilgjengelig for lederne til du eventuelt ber oss om å trekke den. En generell søknad dekker ikke andre stillinger som vi måtte lyse ut, så hvis du ser noe annet av interesse må du legge inn en ny søknad direkte på den aktuelle stillingen.

Krav til vandels- og helsedokumentasjon

  • Helse: Politiattest og egenerklæring om tuberkulose og MRSA
  • Oppvekst: Politiattest og egenerklæring om tuberkulose
  • Driftsteknikk og renholdstjenesten: Egenerklæring om tuberkulose

Du kan også bli pålagt å ta tuberkulose/MRSA prøve hvis du har vært utsatt for smitterisiko.

Krav til utdannings- og arbeidsdokumentasjon
Det er krav om dokumentasjon og vitnemål fra tidligere arbeidserfaring og utdanning for riktig innplassering i stillingskode, og fastsetting av lønn. Lønnsansiennitet blir satt til 0 år inntil dokumentasjon er levert og vurdert.

Vitnemål og attester skal lastes opp som en del av den elektroniske søknaden. Referanser vil bli innhentet.