• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Stillingstype
  Varierande arbeidstid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4297934
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 04.01.2022
Ledig stilling

Gol kommune

Generell søknad

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi tilbyr:

 • Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordningar gjenom KLP eller SPK
 • Hjelp til å skaffe bustad og ev. barnehageplass

Generell informasjon:

Ynskjer du jobb i Gol kommune og du har en kompetanse me treng? Følg med på våre utlysingar og søk på stilling.

 • Søkjarlister er offentlege
 • For stillingar inna helse- og omsorg, skule/SFO og barnehage er det krav om gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 mnd. 
 • Nynorsk er administrasjonsmål 
 • Kommunen oppfordrar til likestilling jf. HA § 8 * Vi ynskjer å bidra til rekruttering av arbeidskraft med fleirkulturell bakgrunn

Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn. Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid.
I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering av elektronisk søknad, kontakt Ronja Sæther Risdal via Tenestetorget 32029000. 

 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Stillingstype
  Varierande arbeidstid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4297934
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 04.01.2022