Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gausdal videregående skole - Undervisningsstilling i spesialpedagogikk og norsk (midlertidig)

Beskrivelse:

Gausdal videregående skole, Pierre de Coubertin har ledig inntil 75 % midlertidig stilling for spesialpedagog, gjerne med undervisningkompetanse i norsk.

Vi søker deg som:

 • har spesialpedagogisk utdanning
 • har undervisningkompetanse i norsk og /eller norsk som andrespråk
 • har relevant praksis
 • er dyktig til å formidle fag
 • har et sterkt faglig engasjement
 • fokuserer på elevenes mestring og kompetanse
 • har erfaring og evne til å tilrettelegge for enkeltelever
 • har et positivt elevsyn og gode omsorgs- og samarbeidsevner
 • engasjerer og motiverer elevene
 • arbeider for gjensidig anerkjennelse, respekt og tillit

Vi tilbyr:

 • en ny og moderne skole og et kollegium med sterk fagkompetanse innenfor ulike utdanningsprogram
 • vi har et hyggelig arbeidsfellesskap med kollegaer i ulike aldre
 • våre verdier er mot, mestring og muligheter
 • skolen er medlem i det internasjonale Pierre de Coubertin-nettverket, noe som sammen med aktiv deltakelse i internasjonaliseringprosjekt, gir både elever og ansatte gode muligheter til å knytte kontakter over store deler av verden. 
 • vår organisasjonkultur er utviklingsorienter og nytenkende

Om stillingen:

 • tiltredelse snarest
 • det er mulig å søke med bare ett av fagene
 • midlertidig undervisningsstilling for skoleåret 2020/2021

Arbeidsoppgaver:

 • spesialundervisning for enkeltelever
 • undervisning i norsk for minoritetsspråklige elever

Ønskede kvalifikasjoner:

 • god faglig utdanning i spesialpedagogikk og /eller norsk
 • fullført praktisk pedagogisk utdanning
 • undervisning-og vurderingserfaring
 • gode kommunikasjonsevner, digitalt, muntlig og skriftlig
 • ønske om og evne til å samarbeide tett med andre lærere

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.