Ledig stilling

Stavanger Kommune

Gateforvalter

Idrett og utemiljø er kommunens fagavdeling for forvaltning, utvikling, bestilling, drift og vedlikehold av kommunale parker, friområder, naturområder, aktivitetsområder, utendørs idrettsanlegg og uteområder ved kommunale bygg, kommunale veier og torg.

Stillingen som gateforvalter er lokalisert i seksjon vei og trafikk. Vi søker etter en engasjert og resultatorientert medarbeider som vil arbeide sammen med oss for et godt utemiljø i kommunen.

Arbeidsoppgaver:

 • Godkjenning av grave- og ledningsarbeider gjennom Stavanger kommunes system RoSyDig
 • Behandle søknader og gi tillatelse til legging av ledninger på kommunal grunn
 • Oppfølging og kontroll av pågående gravetillatelser 
 • Oppfølging og kontroll av gravearbeid på anleggsstedet
 • Delta på ferdig- og garantibefaringer
 • Behandle saker knyttet til vegetasjon som gir redusert trafikksikkerhet
 • Saksbehandling av publikumshenvendelser knyttet til gravearbeider og andre gateforvaltningsaker
 • Det kan være aktuelt med andre oppgaver innen kommunens veiforvaltning

Andre arbeidsoppgaver vil bli vurdert ut fra kvalifikasjoner og seksjonen sin samlede behov, kapasitet og kompetanse.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker en medarbeider med teknisk fagskole eller bachelor/master
 • Annen relevant teknisk utdannelse og realkompetanse med relevans for oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med offentlig veiforvaltning og saksbehandling. Det kreves samtidig god forståelse for kommunens ansvar, rolle, oppgaver og samhandling med entreprenørbransjen og ledningseiere
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Dette gjelder ikke for søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • God kunnskap i bruk av pc som arbeidsverktøy
 • Personlig egnethet vektlegges
 

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert, strukturert og resultatorientert
 • Du er fleksibel og kan samarbeide på tvers av fagområder, både internt og eksternt
 • Du jobber selvstendig og er beslutningsdyktig, og tar ansvar for egne arbeidsopgaver
 • Du trives å jobbe i et tverrfaglig team
 • Du trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsbetingelser og et godt arbeidsmiljø i et tverrfaglig kollegium
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innen veiforvaltning med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Kompetanseutvikling
 • Vi har fleksibel arbeidstid og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Mulighet for HjemJobbHjem-ordning
 • Stillingskode 853000 Rådgiver / 808400 Ingeniør
 • Lønn etter avtale