Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  28.09.2020
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3131995
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

«Fysioterapi i skolehelsetjenesten»-prosjektstilling i 50 % og ledig vikariat som barnefysioterapeut i 50 %.

Prosjektstillingen har en varighet fra d.d. tom 30.06..2021, og vikariatet som barnefysioterapeut er ledig fra d.d. og foreløpig ut 2020.

Halden kommune har 8,5 årsverk innen den kommunale fysioterapitjenesten, hvorav 3,5 årsverk barn og 5
årsverk voksne. Fysioterapitjenesten er organisert under Enhet Helsehus, Avdeling for Aktivitet og Mestring, som i tillegg består av private fysioterapeuter, ergoterapitjenesten, fagkontakt syn/hørsel, kommunalt lager for tekniske hjelpemidler, hverdagsrehabilitering, frisklivssentral og kreftkoordinator. Hele fysioterapitjenesten er samlokalisert i Halden Helsehus.

Prosjektet «Fysioterapi i skolehelsetjenesten» startet opp skoleåret 2018/2019. Formålet med prosjektet er å jobbe helsefremmende og forebyggende med elever i barneskolen, styrke tverrfagligheten i skolehelsetjenesten, samt fokusere på mestringsfølelse, trygghet og glede ved å være i fysisk aktivitet. Skoleåret 2018/2019 ble 1. og 2.klassinger ved 3 barneskoler prioritert inn i prosjektet, og for skoleåret 2019/2020 ble de samme elevene fulgt videre opp, nå som 2. og 3.klassinger. Arbeidsoppgavene er bl.a. observasjon og tilrettelegging, testing/retesting av motoriske ferdigheter, gruppetreninger både grov motorisk og finmotorisk, undervisning for 2.klassinger, informasjonsarbeid for foreldre og lærere.
Prosjektet er finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til styrking av skolehelsetjenesten.

Vikariatet i barnefysioterapi, vil hovedsakelig jobbe med oppfølging av barn 0-18 år og være en del av barnefysioterapigruppa. Oppfølging i barnehager, skoler og i hjemmene.

Kvalifikasjoner og utdanning
- Offentlig godkjent fysioterapeut
- Erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel
- Erfaring fra barnefysioterapi/skolehelsetjeneste er ønskelig

Stillingens arbeidsområder/oppgaver
- Vurdering, behandling og trening av barn i hjemmet, i barnehager og ved skoler
- Gruppevirksomhet i sal
- Tverrfaglig samarbeid og møtevirksomhet
- Hjelpemiddelformidling og vurdering av hjelpemiddelbehov
- Følge tjenestens dokumentasjonsrutiner, p.t. journalsystemet Gerica og Winmed
- Veilede barn, pårørende og andre samarbeidspartnere
- Initiere og delta i forebyggende tiltak og fremme aktivitet og deltakelse

Personlige egenskaper
- Evne til å arbeide målrettet og selvstendig
- Løsningsorientert, fleksibel og engasjert
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- God muntlig og skriftlig framstilling

Personlig egnethet vektlegges.

Generelle betingelser
- Det er pliktig medlemskap i kommunal pensjonskasse med 2 %
- Må inneha sertifikat klasse B, samt disponere bil. Individuell avtale vil bli inngått
- Lønn etter gjeldende tariffavtale, kompetanse og kvalifikasjoner
- Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting

Tiltredelse: snarest

Søknad sendes
Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om
søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om
dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige
søkere.


Søknadsfrist:28.09.2020