Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Fysioterapeut, vikariat på korttidsavdeling Skedsmotun

Offentlig forvaltning

Fysioterapistillingen er organisert i Avdeling forebygging og rehabilitering, og den er for tiden tilknyttet korttidsavdeling på Skedsmotun på Skedsmokorset. Det er tre fysioterapeuter og en ergoterapeut som jobber tverrfaglig med brukere og personalet på avdelingen. Brukerne har vedtak på opptrening og rehabilitering. Vikariatet varer til oktober 2025.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Erfaring fra arbeid på korttidsavdeling.
 • Erfaring og forståelse for rehabilitering og tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring med velferdsteknologi og helseteknologi som exorlive
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B 

 

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og tverrfaglig
 • Være imøtekommende og empatisk i møte med pasienter 
 • Evne til å engasjere og motivere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Faglig trygg, reflektert og åpen for din rolle som fysioterapeut i tverrfaglig samarbeid
 • Løsningsorientert, endringsvillig og framtidsrettet

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtale

 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.