Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut, vikariat

Offentlig forvaltning

Habiliteringssenteret har en områdefunksjon og dekker alle de 22 kommunene i Vestre Vikens opptaksområde. Senteret er organisert som en seksjon i Drammen sykehus og skal ivareta spesialisthelsetjenestens oppgaver innen habilitering av barn, ungdom og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse.

Habiliteringssenterets virksomhet er poliklinisk med ambulerende deloppdrag. Vi har god erfaring på utstrakt bruk av videokonsultasjoner og -veiledning i pasientarbeidet. Del av vår virksomhet er kurs og informasjons rettet mot pasienter, deres nærkontakter og kommuner. Det forventes bidrag fra samtlige faggrupper i vår kursvirksomhet og kompetanseoverføring. Senteret har etablert faggrupper på tvers av barn- og voksenfeltet, i tillegg til tverrfaglig samarbeidsfora internt i seksjonen.

Fysioterapigruppa i Habiliteringsenteret utgjør til sammen 7 årsverk, i tillegg til 1 ergoterapeut. Aktuell stilling vil i hovedsak være rettet mot barn og ungdom, men det vil kunne bli aktuelt med bidrag også inn mot ungdom/voksen.

1 års vikariat med mulighet for forlengelse. Ønsket oppstart 01.01.2023.

Interesserte kan ved behov ta kontakt for mer informasjon om stillingen. 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen jobber primært tilknyttet arbeid med barn

 • Utredning
 • Veiledning
 • Undervisning 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid i kommune
 • Videreutdanning innen barnefysioterapi eller annen relevant videreutdanning
 • Må ha sertifikat for bil 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeid selsvstendig og i gruppe
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Fleksibilitet og faglig engasjement 
 • Det må framlegges politiattest, jfr. Helsepersonell-loven §20 ved tiltredelse 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Arbeid på dagtid med fleksitidsordning
 • Mulighet for fagutvikling inkl. videreutdanning
 • Interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø