Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Fysioterapeut / Spesialfysioterapeut til kommunens innsatsteam

Offentlig forvaltning

Kommunens Innsatsteam er et tverrfaglig team bestående av 2 ergoterapeuter, 2 fysioterapeuter og 2 sykepleiere - totalt 6 årsverk.
Primæroppgaven til innsatsteamet er gjennom tverrfaglig kartlegging og iverksetting av tiltak til å bidra til gode overganger ved utskrivning fra spesialisthelsetjenesten til egen bolig. Teamet bistår i tillegg hjemmeboende med akutt funksjonsfall der bedring i funksjonsnivå og økt mestring er målet. Teamet bistår med veiledning/rådgivning til både tjenestemottaker, pårørende og samarbeidspartnere. Stillingen er en 36timers dagstilling med fleksitid.

Innsatsteamet er organisert sammen med hjemmetjenesten på Romerike Helsebygg. Kontorene ligger sentralt i gangavstand til Lillestrøm stasjon, noe som gjør det enkelt å komme seg hit via kollektivtransport. Teamet disponerer egne tjenestebiler. Alle bruker arbeidstøy i tjenesten.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert fysioterapeut / spesialfysioterapeut, helst med erfaring fra tilsvarende stilling i kommunehelsetjenesten.
 • Du må ha bred erfaring fra å jobbe som fysioterapeut fra før, stillingen krever en høy grad av fleksibilitet og samarbeidsevne.
 • Har erfaring med fysioterapi til voksne og eldre, fallforebyggende tiltak og andre forebyggende tiltak rettet særlig mot eldre.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig.
 • Det må fremlegges gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd
 • Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten.
 • Førerkort klasse B

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Du tar initiativ, er fleksibel, nytenkende og løsningsorientert.
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestrer perioder med høyt arbeidstempo.
 • Du har mestringsfokus og sikrer brukermedvirkning.
 • Du har et stort faglig engasjement, og bidrar til utvikling og kvalitet på tjenesten.
 • Du interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten.
 • Du er faglig trygg, og jobber like godt selvstendig som i team - det legges særlig vekt på erfaring fra samarbeid med andre yrkesgrupper og samarbeidspartner.
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjoner med bruker, pårørende og kolleger
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid 
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer  

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.