Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut, Ortopedi

Offentlig forvaltning

Fysioterapi- og rehabiliteringsavdelingen ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er lokalisert i Tønsberg og Larvik. Avdelingen har fysioterapeuter med spesialkompetanse innenfor de fleste fagområder og ergoterapeuter med spesialkompetanse innenfor nevrologi og geriatri. Vi har inneliggende pasienter, oppfølging av noen pasienter poliklinisk, samt gruppebehandling i sal og basseng.

Vårt mål er å gi pasienten mulighet til å nå best mulig funksjonsevne før utskrivelse. Vi samarbeider tett med andre yrkesgrupper i sykehuset og deltar i tverrfaglige møter og er med og tilrettelegger for forløp etter utskrivelse i samarbeid med kommunale aktører. Vi tilbyr også ambulant besøk ved behov.

Vi har en ledig 90% fast stilling som fysioterapeut/spesialfysioterapeut på ortopedisk sengepost i Tønsberg. Ønsket oppstart for stillingen er 3. juli 2023 eller etter avtale. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert fysioterapeut / spesialfysioterapeut
 • Søkere med erfaring fra ortopedi foretrekkes. 
 • Generell erfaring fra sykehus 
 • Erfaring fra turnusveiledning er en fordel
 • Gjerne erfaring fra undervisning/pasientopplæring
 • Erfaring med Dips er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

Det vektlegges at man har gode samarbeidsevner, er fleksibel og har en positiv innstilling, samt viser interesse for faget og individuell utvikling. 

  Vi tilbyr:

  • Et godt arbeidsmiljø
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Lønn i henhold til overenskomst
  • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP.
  • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring.
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 
   
  Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.
   
  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.