Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut/spesialfysioterapeut, engasjement

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet Gjøvik ønsker å starte et prosjekt der fysioterapeut overtar en del av vurderingene for ortopedene på kirurgisk poliklinikk for ortopediske pasienter.

Ved seksjon for ergoterapi og fysioterapi på Gjøvik er det ledig 50% midlertidig stilling som fysioterapeut/spesialfysioterapeut i engasjement fra 28.08.2023 til 30.04.2024 med mulighet til forlengelse.

Vi har stort fokus på jobbglidning og vil med dette midlertidig øke fysioterapiressurs til ortopediske pasienter i kirurgisk poliklinikk med 50%. Den som ansettes må forvente å delta i flere oppgaver i seksjonen.

 

Kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden i Webcruiter.

Arbeidsoppgaver:

 • Pasientbehandling av inneliggende og polikliniske pasienter
 • Hovedfokus ortopediske pasienter, men også behandling av pasienter på andre sengeposter
 • Fagutvikling innenfor aktuelt fagfelt

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Kompetansekravet for spesialfysioterapeut må tilfredsstilles for at en skal bli ansatt som spesialfysioterapeut. Relevans i spesialfelt vurderes av seksjonsleder.
 • Erfaring med ortopediske pasienter på sykehus er ønskelig og vil være en fordel
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Må være fleksibel, lærevillig og tilegne deg ny kunnskap raskt
 • Bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass med høy faglig kompetanse som har fokus på fagutvikling
 • Engasjerte medarbeidere og godt arbeidsmiljø
 • God opplæring og supervisjon av kollegaer
 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap) 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.