Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut / spesialfysioterapeut

Offentlig forvaltning

Vi søker en engasjert og nysgjerrig fysioterapeut til et vikariat hos oss i 100% stilling fra 16.08.24 til til 15.08.25, med mulighet for forlengelse. 

Ved intern ansettelse, kan det bli ledig vikariater av andre lengder eller størrelser.

I vår fysioterapiseksjon er vi i overkant av 20 svært kompetente og driftige fysioterapeuter. Selv om vi er organisert i Kreftklinikken, har vi først og fremst ansvar for å gi behandling til pasienter på Rikshospitalet som tilhører Hjerte, -lunge- og karklinikken, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Akuttklinikken, i tillegg til Kreftklinikken. 

Seksjonens fysioterapeuter jobber til daglig i hovedsak med inneliggende pasienter. Vi behandler en rekke ulike pasientkategorier på intensivavdelingene, sengeposter og i treningssal. Hovedvekten av våre pasienter er:

 • Hjerte: hjerte-/karkirurgi, hjertetransplantasjon og kardiologiske pasienter
 • Lunge: lungetransplantasjon 
 • ØNH: voksne pasienter operert for cancer
 • Gastro: gastrokirurgi, gastromedisin, nyretransplanterte, levertransplanterte
 • Blodsykdommer og infeksjon

Vår rolle overfor våre pasienter er varierende, men alltid veloverveid. Vi har et ansvar for å bistå alvorlig syke pasienter med å redusere tap av fysisk funksjon i så stor grad som mulig, og deretter å være med på å bygge denne funksjonen opp igjen. For våre pasienter er dette avgjørende for fungering og videre rehabilitering, og for oss får vi være med på en viktig reise sammen med pasientene våre. Treningsfokus for våre pasienter kan være alt fra å løfte en hånd opp fra underlaget, stå på bena for første gang på lenge, til å ta tunge benpress i treningssalen. Vi har også stor fokus på lungefunksjon, og har fokus på å forebygge eller behandle lungekomplikasjoner tilknyttet stor kirurgi eller lengre immobilisering. Kjernen i alt dette er å gi pasientene trygghet, mestring og relevante mål å jobbe mot. 

Noen av våre pasienter er her en kort stund, andre følger vi opp over uker og måneder. Noen pasientkategorier testes med standardiserte tester, bla CPET-test for hjertetransplanterte, og vi bidrar ved flere poliklinikker (intensivpoliklinikk og bløderpoliklinikk). Vi har flere undervisningsoppdrag for ansatte og på LMS-kurs, og driver kontinuerlig fagutvikling innen våre fagområder. 

Vi er stolte over vårt gode arbeidsmiljø, våre faglige ambisjoner og engasjement. På Instagram kan man få et lite innblikk i hva vi fokuserer på: fysio_rh_imk

Vi søker deg som ønsker å jobbe med våre pasientgrupper, og gjerne med erfaring fra spesialisthelsetjenesten (etter fullført turnustjeneste). Erfaring med lungefysioterapi og intensivbehandling er en fordel, men ikke en forutsetning. Vi gir alle våre nyansatte god oppfølging og grundig opplæring. 


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert fysioterapeut
 • Ønskelig med relevant sykehuserfaring etter autorisasjon 
 • Interesse for intensivfysioterapi, lungefysioterapi og kirurgiske pasienter
 • Erfaring med kunnskapsbasert praksis
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • er ansvarsbevisst og faglig engasjert
 • er strukturert og har god evne til selvstendig arbeid 
 • er effektiv og fleksibel
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram, og får god og grundig opplæring i seksjonen
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid med høyt faglig nivå
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag