Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut/spesialfysioterapeut

Offentlig forvaltning

Seksjon for klinisk service er organisert i Nevrologisk avdeling i Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus. Fra seksjonen ytes det fysioterapi, ergoterapi, klinisk ernæringsfysiologi og sosionomtjenester til pasienter ved nevrologisk avdeling og nevrokirurgisk avdeling. 

Det er til sammen 21 årsverk for fysioterapi som server de aktuelle pasientene på Rikshospitalet og på Ullevål, både på sengepost, post-operativ, intensiv og poliklinikk. 

Det lyses nå ut to 100% vikariater. Det ene fra 15.08.23 til 31.12.23, med mulighet for forlengelse. Det andre fra 17.08.23 til 28.04.24. Arbeidssted er Ullevål. Vi ønsker tett samarbeid mellom vår seksjon på Rikshospitalet og Ullevål, og den som blir ansatt må være innstilt på at det kan bli endringer i hovedarbeidssted og kunne gå inn i aktuell vaktordning.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert fysioterapeut
 • Erfaring fra spesialisthelsetjeneste
 • Ønskelig med erfaring innen nevrologi og nevrokirurgi

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet
 • Ønske om bred faglig utvikling
 • Initiativrik

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte og godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag