Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut/spesialfysioterapeut

Offentlig forvaltning

Ergoterapi- og fysioterapienheten er organisert under Akuttmedisinsk avdeling på SI Lillehammer. Enheten har 15,3 stillinger fordelt på 10,1 fysioterapeuter, 3,7 ergoterapeuter, 0,5 sosionom og enhetsleder. Vi vurderer, behandler og følger opp pasienter fra alle sykehusets sengeposter og poliklinikker. Vi har høy faglig kompetanse i enheten, godt psykososialt arbeidsmiljø og utfordrende og spennende arbeidsdager!

Ved Ergoterapi- og fysioterapienheten er det fra 01.10.22 ledig

 • 90 % fast fysioterapeut/spesialfysioterapeut
 • 10 % vikariat for fysioterapeut/spesialfysioterapeut fra 01.10.22-31.05.23 med mulighet for forlengelse
 • Begge stillingene ønskes besatt av samme person

Arbeidsoppgaver:

 • Fysioterapeutisk vurdering, behandling og oppfølging av nevrologiske inneliggende- og polikliniske pasienter.
 • Veiledning av turnuskandidater/studenter
 • Vaktordning hver 9. lørdag og ved høytider
 • Arbeidsoppgavene kan endre seg ut fra sykehusets behov for fysioterapitjenester

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Formell kompetanse og/eller erfaring med nevrologiske pasienter, evt. spesialist
 • Praksis fra sykehus er en fordel
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig og ha grunnleggende IKT-kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Du må være faglig engasjert, fleksibel, selvstendig og initiativrik, strukturert og samarbeidsvillig.
 • Du må trives med å ha det travelt, være effektiv og innstilt på å bidra i vårt gode arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Muligheter for utvikling og kompetanseheving
 • Rimelig personaltrening
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.