Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fysio- og ergoterapitjenester for barn og unge har ledig 50% fast stilling fra 01.06.22. Vi søker en faglig engasjert fysioterapeut med kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og unge i kommunehelsetjenesten.

Seksjonen har ansvar for habilitering og forebyggende tiltak for barn og unge i alderen 0-18 år. Vi jobber for å ivareta og bedre barn og unges funksjonsevne, samt medvirke til forebyggende tiltak som fremmer aktivitet og deltakelse i samfunnet. Vi er en personalgruppe med sterkt faglig engasjement hvor brukeren og pårørende står i sentrum, og er for tiden plassert på Skedsmotun bo- og behandlingssenter.

Sammen med seksjon Tildeling barn og unge, utgjør Fysio- og ergoterapitjenester avdeling Tjenestetorg barn, unge og familier (BUF). Tjenestetorg BUF er kommunens koordinerende enhet for barn og unge, og er et viktig organisatorisk knutepunkt i kommunalområdet Oppvekst. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med høy kompetanse, og skal sørge for gode og samordnede helsetjenester for barn og unge i Lillestrøm kommune, og gi støtte til deres familier. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeid med barn og unge som har nedsatt funksjonsevne, deres familier og samarbeidspartnere i hjem, skole og barnehage. Herav:
  • Kartlegge aktivitet, funksjon og omgivelser, samt iverksette tiltak
  • Ansvar for veiledning av pårørende og samarbeidspartnere
  • Lede og delta i samarbeidsmøter med andre instanser
 • Helsefremmende og forebyggede arbeid ved helsestasjon, barnehage og skole
 • Undervisning og drive kurs/gruppevirksomhet
 • Bidra til kompetansebygging og faglig utvikling i tjenesten

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent fysioterapeut
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Kompetanse og erfaring innen habilitering og forebyggende arbeid
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid med barn og familier
 • Videreutdanning innenfor barnefysioterapi er en fordel, men ikke et krav
 • God kjennskap til helsetjenesten i kommunen og gjeldende lovgivning
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse
 • Erfaring fra Gerica
 • Førerkort klasse B
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert, samtidig som du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Trives i arbeid med barn og unge
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Har en helhetlig tilnærming og god vurderingsevne
 • Fleksibel og strukturert i forhold til arbeidsoppgaver og endringer
 • Positiv og initiativrik
 • Evne til å engasjere og motivere
 • Faglig engasjert og motivert for kontinuerlig oppdatering og utvikling
 • Er aktivt med på å bygge opp og bevare et godt arbeidsmiljø
 • Verdsetter andre yrkesgruppers kompetanse og deler av sin egen
 • Det stilles høye forventninger til kandidatens refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med trivelige og engasjerte arbeidskollegaer
 • Muligheten til å bidra i utviklingen av gode tjenester til barn og unge i Lillestrøm kommune
 • Ukentlige møter med fokus på fag- og terapeututvikling
 • Intern veiledning
 • Lønn etter gjeldende satser
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Et aktivt bedriftsidrettslag