Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fysioterapeut/spesialfysioterapeut  1 års vikariat - 70%

Fysio- og ergoterapitjenesten jobber med barn og unge under 18 år som på grunn av nedsatt funksjonsevne har vansker med å leke og utføre hverdagslige aktiviteter, eller står i fare for å få slike vansker.  

Tjenestetorg barn, unge og familier er kommunens koordinerende enhet for barn og unge, og et viktig organisatorisk knutepunkt i kommunalområdet Oppvekst. Tjenestetorg består av Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge og Tildeling barn og unge. Disse seksjonene skal sørge for gode og samordnede helsetjenester for barn og unge i Lillestrøm kommune og gi støtte til deres familier. En sentral oppgave er å tydeliggjøre habilitering og koordinering til barn og unge med et omfattende hjelpebehov, og skal ha et tett samarbeid med foreldre og de øvrige tjenestene i kommunen.
  Vi er en personalgruppe med sterkt faglig engasjement hvor brukeren og pårørende står i sentrum. Tjenesten ser etter en person med stor grad av fleksibilitet, høy arbeidskapasitet og med erfaring fra arbeid i kommunehelsetjenesten. Tjenesten har for tiden lokaler på Skedsmokorset

Arbeidsoppgaver
 • Arbeid med barn og unge som har nedsatt funksjonsevne, og deres familier og hjelpere i hjem, skole og barnehage
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid ved helsestasjon, barnehage og skole
 • Kartlegge aktivitet, funksjon og omgivelser, samt iverksette tiltak
 • Aktiviteter i gruppe
 • Rådgivning og veiledning av foreldre og samarbeidspartnere 
 • Bidra til kompetansebygging og faglig utvikling i tjenesten
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent fysioterapeut
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid med barn og familier
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Godkjent politiattest
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Kunne jobbe selvstendig og strukturert, samtidig som du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Tåle å stå i endring
 • Ha gode samarbeidsevner, være en fleksibel og omgjengelig kollega
 • Trives i arbeid med barn og unge Positiv og initiativrik
Vi tilbyr
 • Godt samarbeidsklima med andre instanser som jobber med barn og unge
 • Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
 • Lønn etter gjeldende satser
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste Aktivt bedriftsidrettslag