Ledig stilling

Holmestrand kommune

Fysioterapeut for barn og unge i Holmestrand Kommune – vikariat skolehelsetjenesten

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

En av våre dyktige fysioterapeuter skal ut i foreldrepermisjon. Holmestrand kommune lyser derfor ut etter 100% vikariat som fysioterapeut med ansvarsområde barn og unge. Stillingen er primært rettet mot skolehelsetjenesten. Er du en fysioterapeut med stort engasjement for våre yngste innbyggere? Da håper vi du søker!

Vi søker en faglig dyktig, ryddig og engasjert fysioterapeut med stor motivasjon og pågangsmot for innbyggergruppen. Vi ønsker deg som har erfaring med/brennende ønske om å jobbe innen kommunale fysioterapioppgaver for barn og unge med fokus på skolehelsetjeneste.

Stillingen i sin helhet vil i hovedsak rette seg inn mot skolebarn, men endringer kan forekomme etter kommunens behov. Stillingen er rettet mot oppfølging av barn i skolealder samt friskliv.

Kjerneoppgavene for enheten er folkehelse, forebygging, rehabilitering, habilitering, samordning og behandling av innbyggere 0-20 år i Holmestrand Kommune.

Som ansatt vil du få en allsidig, utfordrende og spennende hverdag med mange ulike arbeidsoppgaver, der du jobber selvstendig og tverrfaglig. Vurdering og behandling av innbyggere foregår i hjemmet, på helsestasjon, i barnehager, på skoler og i samarbeid med 2. linje tjenesten.

Ergo-og fysioterapitjenesten er organisert i virksomhet folkehelse, forebyggende og frivillighet (FFF).

Tidsperiode for vikariatet er i utgangspunktet August 2022- april 2023 med mulighet for forlengelse. Det er samtidig ønskelig med tidligere oppstart for overlappingsperiode.

Arbeidsoppgaver:

-          Skolehelsetjeneste med oppgaver som: Kartlegging/funksjonsvurdering, Oppfølging og veiledning, Hjelpemiddelformidling og velferdsteknologi, IP- ansvarlig/koordinator, Undervise og veilede brukere, foreldre og samarbeidspartnere

-          Frisklivsarbeid med helsesamtaler og grupper

-          Ansvar for utførelse av prosjekt mot helsefremmende og forebyggende tiltak i skole.

Kvalifikasjoner:

-          Autorisert fysioterapeut

-          Stort engasjement og evt. erfaring med kommunal fysioterapi for barn og unge

-          Førerkort klasse B

-          Gode norskkunnskaper – skriftlig og muntlig

-          Politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse.

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som vektlegger kvalitet og fleksibilitet i sitt arbeid som fysioterapeut og som kan jobbe selvstendig og tverrfaglig i team. Medarbeideren må kunne:

-          Prioritere arbeidsoppgaver

-          Være selvstendig

-          Være fleksibel

-          Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

-          Ta initiativ og ansvar, har evne til nytekning

-          Ha god arbeidskapasitet

-          Trygg og tillitsvekkende

-          Motiverende og engasjert

-          Evne til å utvikle og drifte et prosjektarbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi kan tilby:

-          Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

-          Et godt arbeidsmiljø

-          Muligheter for faglig utvikling

Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. 

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.