Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut - ferievikar

Offentlig forvaltning

Fysioterapi- og rehabiliteringsavdelingen ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er lokalisert i Tønsberg og Larvik. Avdelingen har fysioterapeuter med spesialkompetanse innenfor de fleste fagområder og ergoterapeuter med spesialkompetanse innenfor nevrologi og geriatri. Vårt mål er å gi pasienten mulighet til å nå best mulig funksjonsevne før utskrivelse. Vi har inneliggende pasienter, oppfølging av noen pasienter poliklinisk, samt gruppebehandling i sal og basseng.

Vi ser nå etter en Fysioterapeut til 100 % ferievikariat ved Fysio- og ergoterapi, medisin. 

Arbeidsoppgaver:

  • Stillingen er knyttet til faggruppene medisin, ortopedi og kirurgi, og vil være knyttet til behandling av pasienter ved medisinske, kirurgiske og ortopediske sengeposter.
  • Arbeidet vil være på dagtid i ukedagene.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisasjon som fysioterapeut
  • Fysioterapistudenter med fullført 3.år, som skal ut i turnustjeneste høsten 2021 vil også bli vurdert 
  • Ønskelig med erfaring fra arbeid på sykehus på medisinske, ortopediske og kirurgiske sengeposter
  • Erfaring med lungefysioterapi vektlegges

Personlige egenskaper:

  • Det vektlegges at man har gode samarbeidsevner, er fleksibel og har en positiv innstilling, samt viser interesse for faget og individuell utvikling
  • Det kreves at den som tilsettes behersker norsk (skandinavisk) språk for skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutførelse

Vi tilbyr:

  • En spennende og utfordrende jobb i et positivt og engasjert arbeidsmiljø
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.