Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut - Ferievikar 100%

Offentlig forvaltning

Vi ser nå etter en fysioterapeut til et ferievikariat ved Fysio- og ergoterapiavdelingen. Vi søker deg som har erfaring med fysioterapi fra sykehus og som vil jobbe i Tønsberg i sommer.

Fysioterapi- og rehabiliteringsavdelingen ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er lokalisert i Tønsberg og Larvik. Avdelingen har fysioterapeuter med spesialkompetanse innenfor de fleste fagområder og ergoterapeuter med spesialkompetanse innenfor nevrologi og geriatri. Det er også ansatt logoped, prest og filsof i avdelingen. Pusterommet og Lærings- og mestringssenter er også tilknyttet vår avdeling.

Vårt mål er å gi pasienten mulighet til å nå best mulig funksjonsevne før utskrivelse. Vi har inneliggende pasienter, oppfølging av noen pasienter poliklinisk, samt gruppebehandling i sal og basseng.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Fysioterapistudenter med fullført 3.år, som skal ut i turnustjeneste høsten 2024 vil også bli vurdert 
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid på sykehus.
 • Erfaring med funksjonsvurdering, mobilisering og behandling av pasienter i akuttfasen 
 • Det er ønskelig med erfaring med DIPS-arena.

Personlige egenskaper:

 • Det vektlegges at man har gode samarbeidsevner, er fleksibel og har en positiv innstilling, samt viser interesse for faget og individuell utvikling
 • Det kreves at den som tilsettes behersker norsk (skandinavisk) språk for skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutførelse

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i et positivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.