Ledig stilling

Gjøvik kommune

Fysioterapeut avtalehjemmel med 80 % driftstilskudd i vikariat inntil 3 år

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik kommune har ledig midlertidig kommunal driftsavtale (vikariat) for offentlig godkjent fysioterapeut med varighet inntil tre år.  Avtalehjemmelens størrelse tilsvarer 80% driftstilskudd, og er lokalisert ved CC Helse AS, Jernbanesvingen 6, 2821 Gjøvik. 

CC Helse er en helseklinikk hvor det samarbeides tett i et praksisfelleskap med andre fysioterapeuter og manuellterapeut. Praksisen er lokalisert på CC Gjøvik, og holder til i egen avdeling i 4.etg. God tilgjengelighet med heis, og gode parkeringsmuligheter.

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere og ligger 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk- og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogterreng.  

Arbeidsoppgaver:
 • Fysioterapeuten skal drive sin praksis i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og ASA 4313), samt planer for helse- og omsorgssektoren i kommunen.

 • Fysioterapeuten skal utøve en kunnskaps- og evidensbasert praksis med undersøkelse og vurdering, individuell- og gruppebasert behandling, samt rehabilitering

 • Praksisen skal ha et åpent behandlingstilbud til befolkningen. Dette innebærer å ta i mot alle typer henvendelser, herunder alle aldersgrupper og funksjonsnivå, samtidig som fysioterapeuten skal arbeide iht. til kommunens prioriteringsveileder.

 • Fysioterapeuten skal samarbeide tett med kommunens øvrige helsepersonell, andre aktuelle instanser og følge pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging.

Kvalifikasjoner:

Kommunens fysioterapitjeneste har fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte framtidens utfordringer for helse- og omsorgstjenesten.

Aktuelle kandidater må derfor gjøre særlig godt rede for sin samlede erfaring og kompetanse innen fysioterapi, sine fysioterapifaglige interesseområder og planer for fortsatt faglig utvikling. Det vektlegges kandidatenes ønske om å være med på å utvikle kunnskapsbaserte fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. 

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon.

 • Evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis med avtalehjemmel.

 • Ønskelig med relevant erfaring, praksis og kunnskap innen allmenn fysioterapi; og spesielt erfaring med ortogeriatriske pasienter og pasienter med muskel- og skjelettplager.

 • Ønskelig med erfaring med gruppetrening.

 • Aktuelle kandidater kan vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig utvikling.

 • God evne til refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp inkludert avslutningskompetanse.

 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

 • Krav om godkjent politiattest. 

 Personlige egenskaper:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere

 • Stor interesse for fagutvikling og utvikling av fysioterapi i tråd med framtidens utfordringer

 • Fleksibel og løsningsorientert

 • Kreativ og utviklingsorientert

 • Gode planleggings- og gjennomføringsevner

 • Personlig egenthet vektlegges

Vi kan tilby:
 • Vikariat med varighet på inntil 3 år, driftstilskudd for 80 % avtalehjemmel ved et moderne praksisfelleskap. Driftstilskudd utbetales som 12 månedlige beløp justert for omfanget av driftsavtalen. Beløpet for driftstilskudd reguleres gjennom ASA 4303.

 • Fysioterapeut med driftstilskudd er selvstendig næringsdrivende. Avtalehjemmelen er regulert av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

 • I Gjøvik kommune er det et godt samarbeid mellom avtalefysioterapeuter og den kommunale fysioterapitjenesten. Avtalefysioterapeutene har opprettet sitt eget utvalg. Det er også opprettet et godt fungerende samarbeidsutvalg i kommunen. 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.