Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut 90 % stilling 

Offentlig forvaltning

Ottestad Rehabilitering er en seksjon innen Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet HF. Her tilbys rehabilitering etter hjerneskade/hjerneslag, multitraumer, ulike nevrologiske lidelser, arm- og benamputasjon, samt ved dysmeli og funksjonelle bevegelsesforstyrrelser. Seksjonen har 15 sengeplasser, poliklinisk virksomhet og noe ambulant virksomhet.

Ottestad Rehabilitering har ca 40 årsverk og personalgruppen er bredt sammensatt av leger, sykepleiere, hjelpepleiere, nevropsykolog, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, sosionom, synspedagog, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Seksjonen søker fysioterapeut til midlertidig stilling i perioden 15.08.24 til 29.06.25.

Kvalifikasjoner:

 • Fysioterapeut med interesse for rehabilitering og faglig utvikling.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid.
 • Ønskelig med bred og variert erfaring innen rehabilitering, både fra døgnrehabilitering og poliklinikk.
 • Da noen av arbeidsoppgavene tilhører spastisitetspoliklinikken, er det en fordel med kunnskap om og erfaring med denne pasientgruppen.
 • Må ha gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss en ja-person med god arbeidskapasitet og vilje til å bidra inn i både særfaglig og tverrfaglig team.
 • Interesse for pasientgruppene og evne til å skape trygghet og tillit i møte med pasienter og pårørende.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Håndtere å jobbe selvstendig, samtidig som man er en del av et tverrfaglig team.
 • Respektfull framtreden overfor pasienter, samarbeidspartnere og kolleger.
 • Positiv og omgjengelig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og godt arbeidsmiljø.
 • Engasjerte medarbeidere i et positivt og sterkt tverrfaglig miljø med høyt faglig nivå.
 • Varierte arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter.
 • Jule- og påskefri: Avdelingen holdes stengt i julen (ca 20/12-2/1) og påsken (fredag før palmesøndag til og med andre påskedag).
 • Lønn etter overenskomst for gjeldende yrkesgruppe.
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.