Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut 80% svangerskapsvikariat f.o.m. 12.09.22

Offentlig forvaltning

Stillingen tilhører Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Seksjon rehabilitering Ottestad, som gir tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasienter med ervervet hjerneskade, multitraume, amputasjoner, dysmeli og ulike nevrologiske lidelser. Seksjonen har 15 døgnplasser, rehabiliterings- og spastisitetspoliklinikk samt ambulant virksomhet. Det tverrfaglige teamet består av ergoterapeuter, leger, fysioterapeuter, psykolog, sykepleiere, hjelpepleiere, sosionom, logoped, synspedagog, ortopediingeniør og ernæringsfysiolog.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen har oppgaver både i sengepost og ved poliklinikk.

 • Vurdere og kartlegge funksjonsnivå hos pasienter med de diagnoser seksjonen behandler
 • Funksjonell trening ut i fra pasientens behov og tilstand, både individuelt og i grupper
 • Tett tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper i seksjonen
 • Samarbeid med pårørende og kommunehelsetjenesten
 • Veiledning og opplæring av pasienter og pårørende
 • Det kan bli aktuelt med utvidelse av stillingsstørrelsen ved behov. Det kan avtales at opplæring gis før vikariatets startdato, og det er ønskelig at søker kan tiltre på kort varsel. 

Kvalifikasjoner:

 • Fysioterapeut med interesse for rehabilitering og faglig utvikling
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vil bli vektlagt
 • Kompetanse og bred/variert erfaring innen rehabilitering, både fra døgnrehabilitering og poliklinikk
 • Erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Må ha gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Interesse for pasientgruppene og evne til å skape trygghet og tillit i møte med pasienter og pårørende
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ønske om å jobbe selvstendig, samtidig som man er en del av et tverrfaglig team.
 • Respektfull framtreden overfor pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Positiv og omgjengelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidere i et positivt og sterkt tverrfaglig miljø med høyt faglig nivå.
 • Varierte arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • Lønn etter overenskomst for gjeldende yrkesgruppe
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.