Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut 

Offentlig forvaltning

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) har ledig 100% fast fysioterapeutstilling. Stillingen er for tiden er knyttet til fysikalsk medisin, særlig smertetilstander og skader i underekstremitet (hofte/bekken, kne, ankel og fot).

Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF) er en av to enheter i avdelingen i Klinikk for somatikk Kristiansand. Avdelingen er lokalisert på Bispegra 40, Lund.
Enheten leverer polikliniske tjenester til befolkningen i Agder. Vi tilbyr utredning og behandling av muskelskjelett lidelser, utredning  og behandling av pasienter med sykelig overvekt, voksne, familier, barn og unge, arbeidsrettet rehabilitering for personer med muskelskjelett lidelser og vi har egen smertepoliklinikk.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert fysioterapeut
 • Kompetanse og erfaring innen utredning, behandling, rehabilitering og veiledning
 • Helsepedagogikk og kognitivterapi
 • Videreutdanning/spesialisering, eller relevant master, er ønskelig, men ingen forutsetning

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for fagfeltet
 • Gode samarbeidsferdigheter og relasjonsbygger
 • God formidlingsevne, skriftlig og muntlig
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • Faglig trygg, fleksibel og ansvarlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende og variert jobb med muligheter for utvikling av behandlingsforløpene og faget
 • Oppgaver med stor grad av selvstendighet og ansvar
 • God faglig støtte, oppdaterte og engasjerte kollegaer