Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vil du være med på en historisk begivenhet? Vi flytter inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen sammen med somatiske helsetjenester. Vår dyktige fysioterapeut har tatt på seg andre oppgaver i avdelingen, og vi ser etter deg som kan overta den viktige jobben som fysioterapeut i Alderspsykiatrisk avdeling.

Det er ønskelig med erfaring innenfor geriatri og/eller psykiatri. Du er engasjert og har ønske om å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet. Du vil få god og systematisk opplæring, og vi oppfordrer både nyutdannede og erfarne kandidater til å søke. Ditt bidrag som fysioterapeut inn i den tverrfaglige behandling av den alderspsykiatriske pasient er viktig. Vil du bli med til nytt sykehus i Drammen i 2025 er du riktig søker for oss.

Blakstad sykehus består av tre avdelinger, der avdeling for Alderspsykiatri består av to døgnseksjoner med totalt 20 sengeplasser, alderspsykiatrisk poliklinikk og ECT-enhet. Du vil være ansatt i behandlerseksjonen og jobbe i hovedsak med pasientene på døgnseksjonene. Vi tilbyr utredning og behandling til eldre mennesker der psykisk lidelse oppstår etter 65 års alder. Det kan være angst, depresjon, psykiatriske sykdommer, psykose, demens og delir. Her utredes og igangsettes behandling av pasienter med komplekse psykiatriske og somatiske helsetilstander.

Bemanningen i avdelingen er tverrfaglig sammensatt og består av høyt kompetente medarbeidere som hver dag jobber sammen for god pasientbehandling.  Du vil jobbe tett sammen med sosionom og ergoterapeut i forhold til fordeling av oppgaver. Det er viktig at du passer inn i teamet sammen med dem. Du vil også være ansvarlig for oppfølging av turnusfysioterapeut.

Fysioterapeuten har ansvaret for å gi pasientene tilbud om trening i gruppe og/eller individuelt. Fysioterapeuten gjennomfører individuell kartlegging av fysisk funksjon ved bruk av SPPB, testing av håndgrepsstyrke og eventuelt andre aktuelle skjemaer. Individuell undersøkelse, behandling og oppfølging av somatiske plager. Fokus på den fysiske helsa er viktig inn i den helhetlige behandlingstilnærmingen av psykisk lidelse. 

Blakstad sykehus ligger ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker og Oslo. Når vi flytter til Drammen ligger sykehuset med utsikt utover fjorden, med et godt kollektivtilbud til og fra jobben.

 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring innen fagområdet geriatri/psykiatri
 • har erfaring med veiledning av turnusfysioterapeuter eller studenter

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er kreativ og har stor arbeidsglede
 • Er engasjert, tillitvekkende og bygger gode relasjoner og samarbeidsforhold
 • Er løsningsorientert og kan jobbe selvstendig
 • Du har godt humør og liker utfordringer
 • Du inspirerer og motiverer andre

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035