Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut

Offentlig forvaltning

Vi søker fysioterapeut med erfaring innen ortopedi i spesialisthelsetjenesten til et 100% vikariat i Fysio- og rehabiliteringsavdelingen med ansvarsområde ortopedisk sengepost og poliklinikk i Larvik. 

Oppstart 16.9.24 eller etter avtale, med varighet til 31.3.25.

Fysioterapi- og rehabiliteringsavdelingen ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er lokalisert i Tønsberg og Larvik. Avdelingen har fysioterapeuter med spesialkompetanse innenfor de fleste fagområder og ergoterapeuter med spesialkompetanse innenfor nevrologi og geriatri. Vi har inneliggende pasienter, oppfølging av noen pasienter poliklinisk, samt gruppebehandling i sal og basseng.

Vårt mål er å gi pasienten mulighet til å nå best mulig funksjonsevne før utskrivelse. Vi samarbeider tett med andre yrkesgrupper i sykehuset og deltar i tverrfaglige møter og er med og tilrettelegger for forløp etter utskrivelse i samarbeid med kommunale aktører. Vi tilbyr også ambulant besøk ved behov.

Kvalifikasjoner:

Du må:

 • Være autorisert fysioterapeut
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.

Det er en fordel om du: 

 • Har erfaring innen ortopedi. 
 • Har erfaring med polikliniske kontroller
 • Har generell erfaring fra sykehus og/eller kommunal rehabilitering.
 • Har erfaring fra undervisning/pasientopplæring
 • Har erfaring med Dips/Dips Arena
 • Har kjennskap til Aktiv A
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid

Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

Vi tror du vil trives i jobben dersom du:

 • Har gode samarbeidsevner
 • Er fleksibel og har en positiv innstilling.
 • Har interesse for ortopedi
 • Er initiativrik

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med høyt faglig fokus.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Lønn i henhold til overenskomst. 
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement  

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.