Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fysioterapeut 

Offentlig forvaltning

Fysioterapi- og rehabiliteringsavdelingen ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er lokalisert i Tønsberg og Larvik. Avdelingen har fysioterapeuter med spesialkompetanse innenfor de fleste fagområder og ergoterapeuter med spesialkompetanse innenfor nevrologi og geriatri. Vi har inneliggende pasienter, oppfølging av noen pasienter poliklinisk, samt gruppebehandling i sal og basseng.

Vårt mål er å gi pasienten mulighet til å nå best mulig funksjonsevne før utskrivelse. Vi samarbeider tett med andre yrkesgrupper i sykehuset og deltar i tverrfaglige møter og er med og tilrettelegger for forløp etter utskrivelse i samarbeid med kommunale aktører. Vi tilbyr også ambulant besøk ved behov.

Vi har nå ledig 40 % fast stilling som fysioterapeut tilknyttet nevrologisk sengepost. Stillingen vil mest sannsynlig inngå i avdelingens vaktordning som som for tiden har arbeid hver 7. helg. 

Ved eventuell intern rekruttering vil det bli ledig 40% stilling ved andre medisinske sengeposter. Det vil da kreves erfaring med lungefysioterapi og behandling av pasienter ved diverse medisinske problemstillinger. Det lyses samtidig ut en fast fysioterapistilling på 60%, og det vil være mulig å kombinere disse to stillingene. Det er gunstig om søker sier noe om begge stillingene er aktuelle. Referansenummer på den andre stillingen: 4635908675

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid ved sykehus 
 • Erfaring med vurdering av pasienter ved nevrologiske problemstillinger vektlegges
 • Erfaring med veiledning og undervisning av studenter og turnusfysioterapeuter ønskes
 • Gruppetrening vil inngå i stillingen, og kunnskap og erfaring med gruppetrening foretrekkes 
 • Erfaring med DIPS vil være en fordel
 • Det kreves at den som tilsettes behersker norsk (skandinavisk) språk for skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutførelse

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter deg som er fleksibel, selvstendig og som arbeider målrettet.
 • Du må ha en positiv innstilling, og være interessert i fysioterapifaget og for individuell utvikling.
 • Det ønskes søkere med gode evner til tverrfaglig samarbeid. Vi ser etter deg som har høyt engasjement for å jobbe i spesialisthelsetjenesten, og som har en bevissthet rundt fysioterapirollen i sykehus.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode skriftlige ferdigheter ønskes.

  Vi tilbyr:

  • En trivelig arbeidsplass med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
  • Godt tverrfaglig miljø på nevrologisk sengepost.
  • En variert arbeidsdag i et faglig aktivt og engasjerende arbeidsmiljø.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter.

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.