• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  07.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4888319
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
Ledig stilling

Halden kommune

Fysioterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fysioterapeut 100% ledig vikariat til 31.12.2025

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune har 8,5 årsverk innen den kommunale fysioterapitjenesten, fordelt på barn og voksne. Fysioterapitjenesten er organisert under Enhet Helsehus, Avdeling for Aktivitet og Mestring, som tillegg består av avtalefysioterapeuter, ergoterapitjenesten, fagkontakt syn/hørsel, kommunalt lager for tekniske hjelpemidler, hverdagsrehabilitering, frisklivssentralen, og kreftkoordinator. Avdelingen er lokalisert på Halden Helsehus.

Vi ønsker å utarbeide helhetlige og koordinerte pasientforløp, med fokus på systematisk funksjonsvurdering, finne brukernes egne ressurser, hva som er viktig for hver enkelt, samt styrke egenmestringen. Vi ønsker også å ha fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak, velferdsteknologi, gruppeaktiviteter, fallforebygging og målrettet bruk av fysisk aktivitet.

En av våre fysioterapeuter skal nå ut i permisjon og vi har derfor et ledig vikar 100 % stilling, som primært skal jobbe med voksne brukere. Det er et stort fokus på tverrfaglig samarbeid og samhandling, både med andre faggrupper, og med hjemmesykepleien, omsorgsboliger, korttidsavdelinger, m.fl

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Vurdering, behandling og trening av pasienter i hjemmet og på institusjon

 • Gruppevirksomhet i sal og utendørs
 • Tverrfaglig samarbeid og møtevirksomhet
 • Hjelpemiddelformidling og vurdering av hjelpemiddelbehov
 • Følge tjenestens dokumentasjonsruner, p.t. journalsystemet Gerica
 • Veilede brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Initiere og delta i forebyggende tiltak og fremme aktivitet og deltakelse

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Offentlig godkjent fysioterapeut

 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel
 • Erfaring fra rehabiliteringsfeltet er ønskelig

 

Personlige egenskaper: 

 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge trygge relasjoner

 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Fleksibel, løsningsorientert
 • Engasjert og nytenkende
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil vektlegges

 

Intervjutidspunkt: uke 50

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Må inneha sertifikat klasse B, samt disponere bil. Individuell avtale vil bli inngått

Lønn etter lov og avtaleverk

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetning

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  07.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4888319
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune